Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Савченко Ірина Володимирівна

Вікторія Константінова

(21.07.1975, м. Харцизьк Донецької обл.) – кандидат історичних наук (2004 р.), доцент. У 1997 р. закінчила Запорізький державний університет за спеціальністю «Історія». З 2004 р. – викладач, з 2005 р. – доцент кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького національного університету. У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію «Адміністративно-територіальний устрій Південної України (1775-1822 рр.)». Науковий керівник – А.В. Бойко. Член Запорізького наукового товариства ім. Я. Новицького. Сфери наукових інтересів: історія повсякдення, установознавство, історична регіоналістика, усна історія. Автор і упорядник близько 50 наукових публікацій.

Публікація про І.В. Савченко:

Савченко Ірина Володимирівна // Наукова школа професора А.В. Бойка: персоналії та доробок / Упорядники: Ігор Лиман, Вікторія Константінова. – Запоріжжя, 2011. – С. 276-281.

Книги І.В. Савченко, що стосуються історії Південної України:

Нариси з історії Нікопольського району (від найдавніших часів до початку ХХ століття). – Київ-Нікополь-Запоріжжя: «Тандем-У», 2002. – 399 с. (у співавторстві з Г. Шахровим, В. Грибовським, С. Леп’явко, І. Стороженком, Ю. Мициком, І. Лиманом, М. Жуковським, В. Константіновою (Циберт), В. Мільчевим, А. Бойком, Ю. Головко, С. Білівненком, С. Абросимовою, Н. Суревою, І. Анцишкіним, О. Приймаком, В. Чопом).

Адміністративний устрій Південної України (середина XVIII – перша половина ХІХ століття) / Упорядники: А. Бойко, В. Козирєв, В. Мільчев, І. Савченко, Н. Сурева / Передмова: І. Савченко // Джерела з історії Південної України. Том 1. Видання 2-е, виправлене і доповнене. – Запоріжжя: Тандем-У, 2005. – 528 с. + XLI с.

Найважливіші статті І.В. Савченко, що стосуються історії Південної України:

Діяльність комісії з розгляду зловживань у Таврійській губернії (1816-1819 рр.) // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна XVIII-XIX ст. – Вип. 4 (5). – Запоріжжя: «Тандем-У», 1999. – С. 230-232.

Місцеві органи управління Новоросійської та Азовської губернії // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна XVIII-XIX ст. – Вип. 6. – Запоріжжя: Тандем-У, 2001. – С. 244-249.

Організація управління іноземними колоністами Південної України (початок – 30-ті рр. ХІХ ст.) // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д. Осипенко. Історія. – Бердянськ, 2001. – С. 94-98.

Адміністративно-територіальний устрій Катеринославського намісництва (1783-1791 рр.) // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна XVIII-XIX ст. – Вип. 7. – Запоріжжя: «Тандем-У», 2003. – С. 192-209.

Територіальний устрій Південної України останньої чверті XVIII – початку ХІХ ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2006. – Вип. ХХ. – С. 56-61.

Введення “Установлень з управління губерніями 1775 р.” в Степовій Україні (за матеріалами РДАДА) // Південний архів: Збірник наукових праць. Історичні науки. – Херсон, 2007. – Вип. XXV. – С. 95-99.

До історії державних установ Катеринославської губернії (1800-1825 рр.) // Історія та культура Придніпров’я: Невідомі і маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет., 2007. – Вип. 4. – С. 131-136.

Запорізька спадщина в діяльності місцевих установ Азовської та Новоросійської губерній // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2009. – Вип. ХХVІ. – С. 204-209.

Виховання дітей в українських селянських родинах Запорізького краю в 20-30-х рр. ХХ ст. (за усними джерелами) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2010. – Вип. XXIX. – С. 142-145.

Виховання дітей в умовах невеликих міст в 20-х – поч. 30-х рр. ХХ ст. (до історії міської повсякденності) // Південний архів: Збірник наукових праць. Історичні науки. – Херсон, 2010. – Вип. XXV. – С. 231-236.