Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Сергієнко Ганна Сергіївна

Ігор Довжук

(4.02.1983, м. Кіровськ Луганської обл.) – кандидат історичних наук (2009 р.). У 2000 р. закінчила багатопрофільну гімназію м. Кіровська. Вступила на навчання до Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. У 2005 р. отримала диплом з відзнакою зі спеціальності «Архівознавство». У серпні – листопаді 2005 р. працювала старшим лаборантом кафедри архівознавства Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. У 2005-2008 рр. навчалася в аспірантурі Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. З грудня 2006 р. – асистент кафедри архівознавства Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. У жовтні 2009 р. захистила кандидатську дисертацію «Творча інтелігенція Донбасу в період контрольованого лібералізму (середина 50-х – середина 60-х рр. ХХ ст.)». Науковий керівник – І.В. Довжук.

З грудня 2009 р. – старший викладач, з вересня 2010 р. – доцент кафедри архівознавства Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. З 2012 р. – член Національної спілки краєзнавців України. Сфери наукових інтересів: історія Донбасу другої половини XX ст., історія релігії України доби незалежності. Автор і упорядник понад 20 наукових праць (зокрема, 1 монографії).

Монографія Г.С. Сергієнко, що стосується історії Південної України:

Творча інтелігенція Донбасу в 50-60-х рр. ХХ ст. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – 122 с. – (у співавторстві з І.В. Довжуком).

Найважливіші статті Г.С. Сергієнко, що стосуються історії Південної України:

Трансформація суспільно-політичних поглядів Миколи Руденка // Історичні записки: Зб. наук. праць. Вип. 12. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2006. – С. 186-191.

Національне питання в Україні в період “відлиги” // Український селянин: Зб. наук. праць. – Вип. 11. – Черкаси: Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. – С. 178-181.

Мистецький конформізм і його витоки в середовищі творчої інтелігенції Донбасу в 1953-1964 рр. // Історичні записки: Зб. наук. праць. – Вип. 21. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. – С. 161-165.

Творча інтелігенція України в контексті вивчення радянською історіографією періоду Хрущовської “відлиги” // Історичні записки: Зб. наук. праць. – Вип. 23. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. – С. 172-178.

Особливості державного регулювання в сфері кіномистецтва України в період контрольованого лібералізму // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – № 11 (165). – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – С. 158-162.