Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Приймак Олег Миколайович

Вікторія Константінова

(27.04.1975, м. Марганець Дніпропетровської обл.) – кандидат історичних наук (2003 р.), доцент (2007 р.).

У 1998 р. закінчив Запорізький державний університет за спеціальністю «Історія». З 1998 р. – аспірант кафедри історичного краєзнавства та спеціальних історичних дисциплін Запорізького державного університету. З 2001 р. – викладач кафедри політології та теорії управління факультету соціології та управління Запорізького державного університету. З 2002 р. – старший викладач тієї ж кафедри. З 2003 р. – доцент кафедри теорії та практики управління Запорізького державного (національного) університету. У 2002 р. захистив кандидатську дисертацію «Столипінська аграрна реформа на Півдні України (1906-1917 рр.)». Науковий керівник – А.І. Карагодін. У 2009-2012 рр. – докторант кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького національного університету. Науковий консультант – А.В. Бойко, згодом – Г.М. Васильчук. На 30.09.2013 р. призначений захист докторської дисертації «Соціальна історія селянства Півдня України кінця ХІХ – початку ХХ століть». Член Запорізького наукового товариства ім. Я. Новицького. Сфери наукових інтересів: соціальна історія України, історія соціальної роботи в Україні, історія вітчизняної соціально-управлінської думки. E-mail:

Публікація про О.М. Приймака та рецензії на його праці:

Приймак Олег Миколайович // Наукова школа професора А.В. Бойка: персоналії та доробок / Упорядники: Ігор Лиман, Вікторія Константінова. – Запоріжжя, 2011. – С. 272-275.

Ігнатуша О.М. Рецензія на монографію Приймака О.М. Селянство Південної України: соціальна історія кінця ХІХ – початку ХХ століть. – Запоріжжя: Запоріз. нац. ун-т, 2012. – 458 с. // Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя: Просвіта, 2013. – Вип. 30. – С. 228-229.

Космина В.Г. Рецензія на монографію Приймака О.М. Селянство Південної України: соціальна історія кінця ХІХ – початку ХХ століть. – Запоріжжя: Запоріз. нац. ун-т, 2012. – 458 с. // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. – К., 2013. – Вип. 68. – С. 732-735.

Якименко М.А. Рецензія на монографію Приймака О.М. Селянство Південної України: соціальна історія кінця ХІХ – початку ХХ століть. – Запоріжжя: Запоріз. нац. ун-т, 2012. – 458 с. // Грані. – 2013. – № 2 (94). – С. 128-129.

Книги О.М. Приймака, що стосуються історії Південної України:

Нариси з історії Нікопольського району (від найдавніших часів до початку ХХ століття). – Київ-Нікополь-Запоріжжя: «Тандем-У», 2002. – 399 с. (у співавторстві з Г. Шахровим, В. Грибовським, С. Леп’явко, І. Стороженком, Ю. Мициком, І. Лиманом, М. Жуковським, І. Савченко, В. Константіновою (Циберт), В. Мільчевим, А. Бойком, Ю. Головко, С. Білівненком, С. Абросимовою, Н. Суревою, І. Анцишкіним, В. Чопом).

Столипінська аграрна реформа на Півдні України (1906-1917). Монографія. – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 2002. – 187 с.

Селянство Південної України: соціальна історія кінця ХІХ – початку ХХ століть. – Запоріжжя: Запоріз. нац. ун-т, 2012. – 458 с.

Найважливіші статті О.М. Приймака, що стосуються історії Південної України:

Діяльність комітетів “Особливої наради про потреби сільськогосподарської промисловості” на Півдні України (1902-1903) // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Юридичний інститут МВС України, 1999. – Вип. VI. – С. 210-222.

Створення хуторських та відрубних господарств на Півдні України під час Столипінської аграрної реформи Південна Україна XVIII-XIX століть // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна XVIII-XIX століття. – Вип. 5. – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 2000. – С. 178-190.

Столипінська аграрна реформа на Півдні України: історіографія проблеми // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д. Осипенко. Історія. – Бердянськ, 2001. – С. 62-69.

Діяльність південноукраїнських відділень селянського поземельного банку в роки Столипінської реформи // Нова

парадигма. Альманах наукових праць. – Запоріжжя: Запорізький ЦНТІ, 2002. – С. 99-112.

Соціальна поліструктурність сільського населення Півдня України кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Музейний вісник. Науково-теоретичний щорічник. – Вип. 9. – Запоріжжя, 2009. – С. 132-147.

Соціальна стратифікація південноукраїнського селянства на початку ХХ ст. // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 18. – К., 2009. – С. 280-292.

Соціально-демографічна ситуація у південноукраїнському селі наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. – К., 2009. – Вип. 26. –С. 35-45.

Соціальні паралелі реалізації аграрної політики на Півдні України в період ринково-капіталістичної трансформації // Музейний вісник. Науково-теоретичний щорічник. – Вип. 10. – Запоріжжя, 2010. – С. 166-177.

Асоціативні ринково-капіталістичні форми самоорганізації селянства Степової України // Наука. Релігія. Суспільство. – № 1. – Донецьк, 2011. – С. 81-88.

Місце та роль селянства в соціальному просторі Півдня України кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Київська старовина. – К., 2011. – № 1. – С. 56-68.