Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Федорченко Олег Володимирович

(Анкета О.В. Федорченка)

(29.03.1981, смт. Нижні Сірогози Херсонської обл.) – кандидат історичних наук (2012 р.). У 1998 р. закінчив Нижньосірогозьку середню школу. 1999-2000 рр. – служба у Збройних силах України. У 2001-2007 рр. навчався на історичному факультеті (заочне відділення) Херсонського державного університету, отримавши диплом магістра за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія» та здобув кваліфікацію викладача історії. У 2001-2007 рр. працював вчителем історії та правознавства Жданівської ЗОШ (смт. Нижні Сірогози). У грудні 2007 – листопаді 2010 р. – аспірант кафедри українознавства Херсонського національного технічного університету. У 2011 р. захистив кандидатську дисертацію «Розвиток поштового зв’язку в Таврійській і Херсонській губерніях наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.». Науковий керівник – В.Д. Сусоров.

З грудня 2010 р. – ст. викладач, з березня 2012 р. – в.о. доцента кафедри теорії держави і права, філософії та гуманітарних дисциплін Міжнародного університету бізнесу і права (м. Херсон). Сфери наукових інтересів: історія комунікацій Південної України XIX – ХХ ст., соціальна історія. Дослідив місце комунікаційних мереж Таврійської і Херсонської губерній наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. у комунікаційних магістралях Російської імперії. Особливу увагу приділяв екзистенціональній складовій в історії зв’язку. Автор 13 наукових статей. E-mail:

Найважливіші статті О.В. Федорченка, що стосуються історії Південної України:

Кадрова політика в державних поштових і поштово-телеграфних установах Півдня України на початку ХХ століття (1900-1914 рр.) // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 96.

Вип. 83. Історичні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – С. 221-225.

Служба жінок в установах Одеського поштово-телеграфного округу під час Першої світової війни (1914-1917 рр.) // Південний архів: Збірник наукових праць. Історичні науки. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2009. – Вип. ХХХ. – С. 128-135.

Кадрова політика в державних осілих поштових і поштово-телеграфних установах Півдня України у 1914-1917 рр. // Інтелігенція і влада: громадсько-політ. наук. зб. Серія: Історія. – Одеса: Астропринт, 2009. – Вип. 16. – С. 66-74.

Вплив подій 1905-1907 рр. на діяльність поштової служби у Херсонській губернії // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2010. – Вип. ХХVІІІ. – С. 137-141.

Матеріальне становище поштово-телеграфних службовців наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (за матеріалами Таврійської і Херсонської губерній) // Південний архів: Збірник наукових праць. Історичні науки. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2010. – Вип. ХХХІ-ХХХІІ. – С. 318-327.

Нелегальні прибутки поштово-телеграфних службовців наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (на матеріалах Таврійської і Херсонської губерній) // Сторінки історії. – Вип. 30. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2010. – С. 42-52.

Діяльність військової цензури при установах Одеського поштово-телеграфного округу в 1914-1917 рр. // Сторінки історії. – Вип. 31. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2010. – С. 76-85.

Професійна підготовка поштово-телеграфних службовців наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. в Одеському поштово-телеграфному окрузі // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – Вип. XXXIV. – С. 62-65.

Поштово-телеграфні ощадні каси Одеського поштово-телеграфного округу наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – Історичні науки. – 2013. – № 1 (260). – Ч. ІІ. – С. 159-165.