Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Поплавський Олег Олександрович

(Анкета О.О. Поплавського)

(27.06.1964, м. Баку Азербайджанської РСР) – кандидат історичних наук. У 1981 р. закінчив середню школу № 59 м. Баку. У 1981-1985 рр. навчався в Ленінградському вищому військово-політичному училищі ППО ім. Ю.В. Андропова. У 1985-2002 рр. проходив дійсну військову службу на офіцерських посадах в Збройних Силах СРСР, Збройних Силах України. З вересня 2004 р. – викладач кафедри військової підготовки Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара. З вересня 2008 р. – старший викладач кафедри філософії, соціології та історії, з вересня 2012 р. – доцент кафедри філософії, соціології та історії Дніпропетровського державного аграрного університету. У 2010 р. захистив кандидатську дисертацію «Донецько-Криворізька радянська республіка: історико-політичний аспект». Науковий керівник – В.В. Іваненко. Сфери наукових інтересів: суспільно-політична історія України першої чверті ХХ ст., історія українського націотворення, історія південноукраїнського регіону. Автор 12 наукових статей, що стосуються історії Південної України.

Найважливіші статті О.О. Поплавського, що стосуються історії Південної України:

Формування органів влади та управління у Донецько-Криворізькій радянській республіці // Грані. – 2007. – № 5. – С. 25-28.

Селянство Донецько-Криворізького басейну на етапі встановлення радянської влади (кінець 1917 р. – березень 1918 р.) // Вісник Дніпропетровського університету (Серія «Історія та археологія»). – Вип. 11. – Дніпропетровськ, 2008. – С. 63-67.

Утворення Донецько-Криворізької радянської республіки: ілюзія прагматики чи сила риторики? // Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження: зб. наукових праць. – Вип. 3. – Дніпропетровськ, 2006. – С. 171-179.

Селянство Донецько-Криворізького басейну на етапі встановлення радянської влади (кінець 1917 – березень 1918 рр.) // Питання аграрної історії України та Росії (Матеріали сьомих наукових питань, присвячених пам’яті Д.П. Пойди). – Дніпропетровськ, 2008 – С. 134-141.

Перші кроки уряду Донецько-Криворізької радянської республіки в культурно-освітньому будівництві // Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження: зб. наукових праць. – Вип. 6. – Дніпропетровськ, 2008. – С. 111-118.

Тема Донецько-Криворізької республіки як основа політичної концепції сучасних ідеологів федералізації України // Сучасна українська політика. – К: Вид-во «Центр соціальних комунікацій», 2012. – Вип. 27. – С. 114-123.

Радянські республіки Півдня України як знаряддя централістичної політики більшовиків на початку 1918 р. // Проблеми політичної історії України: зб. наукових праць. – Вип. 7. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 99-106.

Історичний розвиток та сучасний стан ідей федералізації України // Вісник Дніпропетровського університету (Серія «Філософія, соціологія, політологія»). – Вип. 9/2. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 167-172.

Репресії і терор як основа більшовицької влади в новостворених радянських республіках Півдня України на початку 1918 р. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – Вип. ХХХІІІ. – С. 80-86.