Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Романець Наталя Радомирівна

(Анкета Н.Р. Романець)

(29.12.1969, м. Кривий Ріг) – кандидат історичних наук (1995 р.), доцент (2002 р.). У 1987 р. закінчила середню школу № 9 м. Кривий Ріг. У 1987-1992 рр. навчалася на історичному факультеті Дніпропетровського державного університету, отримавши диплом зі спеціальності «Історик, викладач історії і суспільствознавства». У листопаді 1992 – серпні 1995 р. навчалася в аспірантурі Дніпропетровського державного університету. У 1995 р. захистила кандидатську дисертацію «Селянство і радянська влада у 1928-1933 роках: проблема взаємовідносин (на матеріалах Дніпропетровської області)». Науковий керівник – В.В. Іваненко. З лютого по червень 1996 р. – старший викладач кафедри історії Криворізького державного педагогічного університету.

З вересня 1997 р. – старший викладач, з вересня 1999 р. – доцент кафедри фундаментальних та соціально-економічних дисциплін Криворізького факультету Національної металургійної академії України. У 2009-2012 рр. навчалася у докторантурі на кафедрі російської історії Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара. З вересня 2012 р. – доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Криворізького металургійного інституту Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет». Сфери наукових інтересів: аграрна історія України 20-30 рр. XX ст., репресивна політика радянської влади в українському селі (1920-1930-ті рр.). Автор і співавтор понад 80 наукових праць (зокрема, 1 монографії та 2 науково-популярних видань).

Книги Н.Р. Романець, що стосуються історії Південної України:

Народна трагедія. Документи і матеріали про голод 1932-1933 років на Дніпропетровщині: Навч. посібник / Упорядники А.І. Голуб, Ю.А. Мицик, Н.Р. Романець / Редкол.: В.В. Іваненко, О.А. Удод та ін. – Дніпропетровськ: Вид-во ДДУ, 1993. – 84 с.

Система хлібозаготівель 1931-1933 рр. – предтеча Голодомору на Дніпропетровщині // Лиха коса голодомору: 1932-1933. Монографія. – К., 2008. – С. 43-54 (у співавторстві з В.В. Іваненком).

Голодомор 1932-1933 років на Дніпропетровщині та Запоріжчині. – К., 2008. – 64 с. (у співавторстві з В.В. Іваненком).

Сталінський терор голодом на Дніпропетровщині: анатомія злочину в регіональному вимірі // Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Дніпропетровська область. – Дніпропетровськ, 2008. – С. 7-30 (у співавторстві з В.В. Іваненком).

Дніпропетровщина і “великий перелом” на селі кінця 1920початку 30-х років. – Дніпропетровськ: АРТ ПРЕС, 2009. – 256 с. – (Серія «Реабілітовані історією») (у співавторстві з В.В. Іваненком).

Опір селян насильницькій колективізації та Голодомору. Дніпропетровщина. – К., 2009. – 64 с. (у співавторстві з В.В. Іваненком).

Найважливіші статті Н.Р. Романець, що стосуються історії Південної України:

“Оріхівська справа”: правда і вигадки // Борисфен. – 1996. – № 7. – С. 23-27 (у співавторстві з В.В. Ченцовим).

Покарання за хліб: репресії проти селянства Дніпропетровщини // Борисфен. – 1998. – № 1. – С. 8-9; № 2. – С. 15-16; № 3. – С. 9-11; № 4. – С. 10-13 (у співавторстві з В.В. Ченцовим).

Колгоспний рух на Дніпропетровщині в період непу: особливості й суперечності становлення // Придніпров’я: Історико-краєзнавчі дослідження: Зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2004. – С. 143-152.

Опір селянства адміністративному тиску держапарату під час хлібозаготівельних кампаній 1927-1929 рр. (за матеріалами Дніпропетровської області) // Гуржіївські історичні читання. Зб. наукових праць. – Черкаси, 2007. – С. 430- 434.

Демографічні та соціально-економічні наслідки голодомору 1932-1933 рр. у Дніпропетровській області // Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження: Зб. наук. пр. – Вип. 5. – Дніпропетровськ, 2008. – С. 90-97.

Роль місцевого партійно-державного апарату у здійсненні політики колективізації на Дніпропетровщині // Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження: Зб. наук. праць / редкол.: С.І. Світленко (відп. ред.) та ін. – Вип. 7. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2009. – С. 77-87 (у співавторстві з В.В. Іваненком).

Роль репресій у ліквідації одноосібного сектора (за матеріалами Дніпропетровської області) // Збірник наукових праць. Серія «Історія та географія» / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків: Майдан, 2011. – Вип. 41. – С. 210-215.

Сільськогосподарське переселення на Дніпропетровщину і репресії (1933-1934 рр.) // Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження: зб. наук. пр. / редкол.: С.І. Світленко (відп. ред.) та ін. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2011. – Вип. 9. – С. 187-198.

Роль репресій у здійсненні хлібозаготівельної кампанії 1934 р.: до питання про причини голоду 1934-1935 рр. на Дніпропетровщині // Вісник Дніпропетровського університету (Серія «Історія та археологія»). – Вип. 19. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2011. – С. 87-99.

Контрреволюційне підпілля в українському селі в період непу: правда і вигадки (за матеріалами однієї кримінальної справи) // Бористен. – 2011. – № 11. – С. 20-22.