Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Звернення до дослідників

Ігор Лиман

Шановні дослідники історії Південної України, інформація про яких не увійшла до цього тому!

Прошу долучитись до проекту, заповнити і надіслати мені на електронну адресу наступні «Відомості про науковця»: Фотографія. Прізвище, ім’я, по батькові. Дата і місце народження. Науковий ступінь (рік присвоєння), вчене звання (рік присвоєння). Теперішнє місце роботи, посада. Короткі відомості про навчання й попередні місця роботи. Тема кандидатської дисертації, дата захисту (якщо дисертація ще не захищена: «Працює над кандидатською дисертацією «[Назва]»). Науковий керівник. Тема докторської дисертації, дата захисту (якщо дисертація ще не захищена: «Працює над докторською дисертацією «[Назва]»). Науковий консультант. Членство в наукових товариствах, організаціях. Участь у наукових проектах (розробках, грантах). Сфери наукових інтересів. Специфіка наукових зацікавлень у контексті дослідження історії Південної України. Нагороди (найважливіші). Кількість аспірантів, кількість захищених під керівництвом науковця кандидатських дисертацій; докторських дисертацій. Загальна кількість публікацій (окремо зазначити кількість монографій, археографічних видань, брошур, наукових статей тощо). E-mail (за бажанням). Сторінка в Інтернеті (за наявності). Список (за хронологією) публікацій про науковця та рецензій на його книги. Бібліографічні дані про всі опубліковані науковцем монографії, археографічні видання, брошури, які стосуються історії Південної України. Бібліографічні дані про опубліковані науковцем найважливіші статті (7-10 позицій), які стосуються історії Південної України. Ім’я та прізвище особи, яка склала «Відомості про науковця».