Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Філас Віктор Миколайович

(Анкета В.М. Філаса)

(10.01.1976, с. Олександрівка Михайлівського р-ну Запорізької обл.) – кандидат історичних наук (2008 р.). У 2002 р. закінчив Запорізький державний університет за спеціальністю «Історія». У 2002-2005 рр. – аспірант кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького національного університету. У 2008 р. захистив кандидатську дисертацію «Журнал Министерства государственных имуществ» як джерело з соціально-економічної історії Південної України». Науковий керівник – Л.Г. Злобіна. У 2004-2011 рр. – викладач кафедри теорії та історії держави і права Запорізького юридичного інституту ДДУВС. З 2011 р. – директор Комунального закладу «Василівський історико-архітектурний музей-заповідник «Садиба Попова»» Запорізької обласної ради. Сфери наукових інтересів: візуальна історія, історія Південної України ХVIII-XIX ст., морська історія. Автор і упорядник більше 20 наукових публікацій (зокрема, 1 монографії, 20 статей та повідомлень).

E-mail: ,

Публікація про В.М. Філаса:

Філас Віктор Миколайович // Наукова школа професора А.В. Бойка: персоналії та доробок / Упорядники: Ігор Лиман, Вікторія Константінова. – Запоріжжя, 2011. – С. 288-293.

Монографія В.М. Філаса, що стосуються історії Південної України:

Південна Україна на сторінках “Журнала Министерства государственных имуществ” / Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новицького; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; Запорізький національний університет / Ред.: Андрєєв В., Бех В., Боряк Г., Бойко А. (наук. ред.) та ін. – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 2009. – 150 с. – (Старожитності Південної України; Вип. 22.)

Найважливіші статті В.М. Філаса, що стосуються історії Південної України:

Стан виноградарства та виноробства Криму у 40-х-70-х роках ХIХ ст. (за матерiалами “Журнала Министерства государственных имуществ”) // Наука і вища освiта. Тези доповiдей учасникiв ХII Всеукраїнської наукової конференцiї (Запоріжжя, 20 травня 2004 р.). – Запоріжжя: ГУ ЗIГМУ, 2004. – С. 105-106.

Рибальство на Нижньому Днiпрi за матерiалами “Отчета Височайшей утвержденной комиссии для исследования рыбаловства на Азовском и Черном морях” // Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України : Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Запоріжжя, 6-8 жовтня 2005 р.) / Під заг. ред. М.В. Дєдкова. – Запоріжжя: Облдержадміністрація, ЗНТУ, 2005. – С. 215-216.

Заселення Таврійської губернії кінця 50-х початку 60-х рр. ХІХ ст. за матеріалами “Журнала Министерства государственных имуществ” // Наукові записки. Збiрник праць молодих вчених i аспiрантiв. – Т. 13. – Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2006. – С. 347-368.

Зарождение и становление Черноморского флота: историографические и археографические аспекты // Причерноморье: история, политика, культура. Серия Новая и новейшая история. – Севастополь: Филиал Московского государственного университета, 2009. – С. 34-40.

О достоверности сведений отчетов таврического губернатора // Материалы научной конференции «Ломоносовские чтения» 2010 года и Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2010» / под ред. В.А. Трифонова, В.А. Иванова, В.И. Кузищина, Н.Н. Миленко, В.В. Хапаева. – Севастополь: Филиал МГУ в г. Севастополе, 2010. – С. 130-132.

“Гибель турецкого флота” Я.Ф. Хаккерта как исторический источник // Материалы Научной конференции МГУ «Ломоносовские чтения» 2011 года и Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2011» / под ред. В.А. Трифонова, В.А. Иванова, В.И. Кузищина, Н.Н. Миленко, В.В. Хапаева. – Севастополь: Филиал МГУ в г. Севастополе, 2011. – С. 102-104.

Роль Чорноморського флоту у забезпеченні охорони державного кордону біля кримського узбережжя у 80-ті роки XVIIІ ст. // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні: Всеукраїнська науково-практична конференція, 22 квітня 2011 р., Запоріжжя. Матеріали: у 2 ч. – Запоріжжя: ЗЮИ ДДУВС, 2011. – Ч. 2. – С. 26-28.

Подготовка к Чесменскому бою: воспоминания русских офицеров в интерпретации художника Я.Ф. Хаккерта // Тезисы докладов Межднародной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2012» / под ред. М.Э. Соколова, Г.А. Голубева, В.И. Кузищина, В.А. Иванова, Н.Н. Миленко, В.В. Хапаева. – Севастополь, 2012. – С. 103-104.