Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Сараєва Ольга Віталіївна

(Анкета О.В. Сараєвої)

(17.02.1984, м. Маріуполь) – кандидат історичних наук (2012 р.). У 2001 р. закінчила середню школу № 53 м. Маріуполя. У 2001-2006 рр. навчалась на історичному факультеті Маріупольського державного університету, отримавши диплом зі спеціальності «Історія». У 2006-2007 рр. працювала учителем історії і права загальноосвітньої школи № 28 м. Маріуполя. У 2007-2008 рр. викладала історію України в Маріупольському міському ліцеї. У 2009-2011 рр. навчалась в аспірантурі Донецького національного університету. У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію «Земства Донбасу: взаємодія з владними структурами і суспільством». Науковий керівник – А.В. Гедьо.

З грудня 2012 р. – асистент, з 2013 р. – старший викладач кафедри українознавства Приазовського державного технічного університету (м. Маріуполь). Сфери наукових інтересів: діяльність органів місцевого самоврядування півдня України, джерелознавство, видатні діячі освіти і культури Південної України. Досліджує соціально-економічну і культурну історію півдня України кінця ХІХ – початку ХХ ст. Автор 37 наукових статей.

Найважливіші статті О.В. Сараєвої, що стосуються історії Південної України:

Медична діяльність органів місцевого самоврядування Маріупольського повіту (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Історичні і політологічні дослідження / Гол. ред. П.В. Добров. – 2008. – № 1/2 (37-38). – С. 243-248.

Роль Маріупольського повітового земства у розвитку освіти (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Творча співпраця науки з виробництвом. ІІІ Регіональна науково-практична конференція аспірантів ПДТУ (15 жовтня 2008 року) / Гол. ред. І.А. Ленцов. – Маріуполь: ПДТУ, 2008. – С. 80-83.

Доброчинна та культурно-просвітницька діяльність земств Донбасу наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. // Схід. Аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 2009. – № 4 (95). – С. 73-76.

Повітові земства Катеринославської губернії кінця ХІХ – початку ХХ ст.: структура, склад, аналіз діяльності // Наукові праці. Науково-методичний журнал. – Вип. 91. Історичні науки / Гол. ред. Л.П. Клименко. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – Т. 104. – С. 51-56.

Соціальний і майновий склад земського представництва Донбасу (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Творча співпраця науки з виробництвом. Четверта регіональна науково-практична конференція аспірантів ПДТУ (15 жовтня 2009 року) / Гол. ред. І.А. Ленцов. – Маріуполь: ПДТУ, 2009. – С. 86-88.

Взаємодія земств Донбасу з органами центральної влади і місцевою адміністрацією наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (за матеріалами Російського державного історичного архіву) // Література та культура Полісся / Гол. ред. Г.В. Самойленко. – Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – Вип. 64: Сучасні теоретико-методологічні дослідження соціальної історії і культури Полісся та України. – С. 224-236.

Взаємодія Маріупольського повітового земства із суспільством у процесі реалізації медичних заходів (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Схід. Аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 2012. – № 3 (117). – С. 111-115.

Взаємодія Слов’яносербського повітового земства і суспільства в контексті реалізації культурно-просвітницьких ініціатив // Актуальні питання історії України. Україна і світ. Збірник матеріалів Третьої Регіональної наукової конференції. – Острог: Видавництво Національного університету Острозька академія, 2012. – Вип. 2. – С. 70-79.

Громадська і культурно-просвітницька діяльність М.О. Корфа в земських установах Катеринославської губернії // Українська державність: історія і сучасність: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (жовтень 2012 р.) / Під заг. ред. К.В. Балабанова. – Маріуполь, 2012. – С. 100-104.

Земства и борьба за трезвость в Донбассе (конец XIX – начало XX вв.) // VIA EVRASIA. – София: Изд-во Софийского ун-та им. Св. Климента Охрицкого, 2013. – С. 4-13.