Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Сливенко Вячеслав Альбертович

(Анкета В.А. Сливенка)

(21.08.1963, м. Морозовськ Ростовської обл., Росія) – кандидат історичних наук (2010 р.). У 1980 р. закінчив середню школу № 47 м. Морозовська. У 1985 р закінчив Харківське вище військове авіаційне інженерне училище за спеціальністю «Конструкція літальних апаратів та двигунів». У 2000 р. закінчив юридичний факультет Дніпропетровського національного університету за спеціальністю «Правознавство». Проходив військову службу на посадах: 08.1980 – 06.1985 р. – курсант Харківського ВВАІКУ; 06.1985 – 09.1988 р. – авіаційний технік літака авіаційного полку; 09.1988 – 06.1991 р. – помічник начальника авіаційного ремонтного підприємства по матеріально-технічному забезпеченню; 06.1991 – 12.1994 р. – інженер відділу авіаційного ремонтного підприємства; 12.1994 – 10.1995 р. – викладач кафедри військової підготовки ДДУ; 10.1995 – 04.1996 р. – старший інженер – помічник начальника навчальної частини кафедри військової підготовки ДДУ; 04.1996 – 09.2001 р. – начальник предметно-методичної групи – старший викладач кафедри військової підготовки ДНУ; 09.2001 – 31.08.2006 р. – заступник начальника навчальної частини кафедри військової підготовки ДНУ; 31.08.2006 – 31.08.2007 р. – начальник навчального відділу кафедри військової підготовки ДНУ. З 01.11.2005 р. – підполковник запасу Збройних Сил України.

З вересня 2007 р. – старший викладач кафедри менеджменту ДНУ. У 2010 р. захистив кандидатську дисертацію «Державна політика у сфері боротьби з кримінальною злочинністю на Півдні України в 1921-1928 рр.». Науковий керівник – В.В. Іваненко. З квітня 2011 р. – доцент кафедри міжнародних відносин Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, з вересня 2012 р. – доцент кафедри менеджменту та туризму Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. З 2007 р. – виконував обов’язки заступника декана факультету міжнародної економіки з організаційно-виховної роботи. З квітня 2013 р. виконує обов’язки декана факультету міжнародної економіки Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. Сфери наукових інтересів: історія боротьби з кримінальною злочинністю на Півдні України в 1921-1928 рр., історія Катеринославщини. Автор близько 40 наукових праць.

Публікації В.А. Сливенка, що стосуються історії Південної України:

Тенденції розвитку кримінальної злочинності на Катеринославщині в 1920-ті роки // Грані. – 2005. – № 2 (40). – С. 19-24.

Посадові правопорушення та соціально-психологічна атмосфера в Україні 1920-х рр. (за матеріалами Катеринославської губернії) // Грані. – 2006. – № 2 (46). – С. 18-22 (у співавторстві з В.І. Саричевим).

Соціально-демографічна характеристика криміналітету Катеринославщини 1921-1928 рр. // Грані. – 2007. – № 6 (56). – С. 20-24 (у співавторстві з В.І. Саричевим).

Криміналізація українського села під час голоду 1921-1922 рр. // Питання аграрної історії України та Росії: Матеріали шостих наукових читань, присвячених пам’яті професора Д.П. Пойди. – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2007. – С. 116-122.

Історичні передумови співпраці правоохоронних органів УСРР та Туреччини у боротьбі з поширенням контрабанди в Чорноморському басейні в 1920-ті рр. // Українсько-Турецькі відносини. Стан та перспективи розвитку: Матеріали міжнародного науково-практичного семінару. – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2007. – С. 24-25.

Порівняльний аналіз статистики міської та сільської злочинності УСРР періоду непу (за матеріалами Півдня України) // Питання аграрної історії України та Росії: Матеріали сьомих наукових читань, присвячених пам’яті професора Д.П. Пойди. – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2008. – С. 116-122.

Злочинність у повсякденному житті Катеринослава в роки непу // Бористен. – 2008. – № 6 (56). – С. 20-24.

Шляхи тінізації економіки УСРР в роки непу // Гуманітарний журнал. – 2009. – С. 24-29.