Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Пономарьова Ірина Семенівна

Надія Качинська

(26.01.1958, м. Жданов (Маріуполь)) – доктор історичних наук (2008). У 1985-1990 рр. навчалася у Донецькому державному університеті за спеціальністю «Історія». З 1994 р. – старший викладач кафедри історичних дисциплін Маріупольського гуманітарного інституту. У 1997 р. захистила кандидатську дисертацію «Етнічна специфіка духовної культури греків Українського Приазов’я». Науковий керівник – А.В. Орлов. З 1998 р. – доцент кафедри історичних дисциплін Маріупольського гуманітарного інституту. У 1998-2001, 2005-2012 рр. – декан історичного факультету Маріупольського гуманітарного інституту (згодом – державного університету). У 2001-2004 рр. перебувала у докторантурі Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. У 2007 р. захистила докторську дисертацію «Греки Приазов’я: етнонаціональні процеси в аспекті трансформації традиційної культури». Науковий консультант – В.К. Борисенко.

З 2008 р. – професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Маріупольського державного університету. Запрошений професор у Міжнародному елліністичному університеті (International Hellenic University, Грецька республіка, м. Салоніки). Впродовж 1996-2011 рр. – організатор етнографічних експедицій на півдні України. Керівник міжнародного етнографічного проекту «Греки Приазов’я» (2006). Учасник програми «Thalis» «The Black Sea and its port-cities, 1774-1914. Development, convergence and linkages with the global economy». Учасник наукового фундаментального дослідження «Етнонаціональний аспект формування громадянського суспільства в Україні (за матеріалами Північного Азов’я)». Сфери наукових інтересів: історія та етнографія греків Південної України, етнічні та міграційні процеси у Причорномор’ї, антропологія міста Маріуполь.

Нагороди: переможець конкурсу «Маріуполець року» (2000 р.), «Відмінник освіти України» (2006 р.), лауреат конкурсу «Маріуполець року» в номінації «За вагомий внесок у розвиток науки. Академічна наука» (2007 р.), переможець міського конкурсу «Жінка року» в номінації «Жінка – науковець року» (2008 р.). Офіційний науковий консультант шести дисертантів – здобувачів наукового ступеню кандидата наук (1 – захищений). Автор і упорядник близько 90 наукових праць (зокрема, 1 монографії, 6 брошур, близько 80 наукових статей). E-mail:

Сторінка в Інтернет: www.ponomaryova.org

Публікації про І.С. Пономарьову та рецензій на її праці:

Романцов В.М. Етнічна історія греків Приазов’я (кінець ХVІІІ – початок ХХІ ст.). Історико-етнографічне дослідження. – К.: Реферат, 2006. – 300 с. // Схід. – 2007. – № 1 (79). – С. 104.

Бушаков В.А. Етнічна історія греків Приазов’я (кінець ХVІІІ – початок ХХІ ст.). Історико-етнографічне дослідження. – К.: Реферат, 2006. – 300 с. // Східний світ. – 2007. – № 3. – С. 124-134.

Коноп-Ляшко В.И. Етнічна історія греків Приазов’я // Эллины Украины. – 2007. -– № 8-9. – С. 7.

Моро К. Енциклопедія греків Приазов’я // Форум націй. – 2007. – №10 /65. – С. 8.

Книги І.С. Пономарьової, що стосуються історії Південної України:

Етнічна історія греків Приазов’я (кінець ХVIII – початок ХХІ ст.). Історико-етнографічне дослідження. – К.: Реферат, 2006. – 300 с.

Етнонаціональний аспект формування громадянського суспільства в Україні (за материіалами Північного Азов’я) / Балабанов К.В., Дегтеренко А.М., Булик М.В., Пахоменко С.П., Пономарьова І.С. / За заг. ред. К.В. Балабанова. – Маріуполь: Новый мир, 2011. – 344 с.

Етнонаціональний аспект формування громадянського суспільства в Україні (за материіалами Північного Азов’я): Громадянське суспільство в Україні: етнонаціональний аспект. Словник-довідник / Балабанов К.В., Дегтеренко А.М., Булик М.В., Пахоменко С.П., Пономарева І.С. / За заг. ред. К.В. Балабанова. – Маріуполь: Новый мир, 2011. – 120 с.

Етнонаціональний аспект формування громадянського суспільства в Україні (за матеріалами Північного Азов’я): Розвиток територіальних громад Українського Північного Азов’я. Статистичний довідник / Балабанов К.В., Дегтеренко А.М., Булик М.В., Пахоменко С.П., Пономарьова І.С. / За заг. ред. К.В. Балабанова. – Маріуполь: Новый мир, 2011. – 41 с.

The Azov greeks: ethnography Black Sea. – Thessaloniki-Mariupol, 2011. – 38 p.

The Crimean tatars: ethnography Black Sea. – Thessaloniki-Mariupol, 2011. – 37 p.

The Russions of the Black Sea. – Thessaloniki-Mariupol, 2011. – 44 p.

Найважливіші статті І.С. Пономарьової, що стосуються історії Південної України:

Мова греків Приазов’я у зв’язку з проблемами їхнього етногенезу // Університет. – 2006. – № 6 (14). – С. 58-69.

Особливості поселень греків Приазов’я // Етнічна історія народів Європи: зб. наук. пр. – 2007. – № 22. – С. 17-22.

Посуд греків Приазов’я в аспекті трансформації традиційної культури // Східний світ. – 2007. – № 1. – С. 38-43.

Сучасні напрями етнологічних досліджень греків Північного Приазов’я // Схід. – 2007. – № 1. – С. 61-63.

Традиційна весняна обрядовість приазовських греків // Схід. – 2007. – № 1. – С. 61-63.

Трансформація у часі та сучасне функціонування мови греків-тюркофонів Приазов’я // Сходнознавство. – 2007. – № 3. – С. 163-180.

Місто Маріуполь та грецька спільнота (кін. ХVІІІ-ХІХ ст.) // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. – К., 2009. – Спецвипуск. – С. 34-39.

Джерела з етнокультурної історії греків Північного Приазов’я // Елліністичні студії: зб. спогадів та наук. пр. пам’яті Наталії Олексіївни Терентьєвої / відп. ред. О.П. Реєнт; упоряд.: Н.І. Бацак, В.В. Томазов. – К.: НАН України, 2010. – С. 299-307.

The Greeks of Mariupol: the Urums and the Roomies // III.Uluslararası Ukrayna’da Türkçe Konuşan Halklar Sempozyumu

düzenlendi. Sempozyumda ayrıca «Türk Sanatı Karma Sergisi». – 2012. – Р. 94-98.

Ідентичність етнічних груп греків Приазов’я // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К., 2013. – Вип. 69. – С. 691-695.