Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Севастьянов Олександр Валерійович

(Анкета О.В. Севастьянова)

(19.12.1984, м. Сімферополь) – кандидат історичних наук (2011). У 2002 р. закінчив сімферопольську гімназію № 1. Переможець Всеукраїнських шкільних олімпіад з історії. З 2002 р. – студент історичного факультету Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського, у червні 2006 р. отримав диплом кваліфікаційного рівня «бакалавр». У червні 2007 р. закінчив навчання в університеті з дипломом з відзнакою і отримав кваліфікацію «магістра історії». З 2007 р. – аспірант кафедри історії України та допоміжних історичних дисциплін Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Стипендіат Президента України (2008-2009 рр.). З лютого 2008 по червень 2011 р. – старший науковий співробітник КРУ «Науковий центр історико-краєзнавчих досліджень і зводу пам’яток України по АРК». У 2011 р. захистив кандидатську дисертацію «Внесок Російського товариства з вивчення Криму у розвиток історико-краєзнавчих досліджень (1922-1932)». Науковий керівник – А.А. Непомнящий.

З вересня 2011 р. – доцент РВНЗ «Кримський університет культури, мистецтв і туризму». З 2006 р. – член Національної спілки журналістів України. З 2008 р. – член Національної спілки краєзнавців України. Двічі лауреат Міжнародного творчого конкурсу журналістів «Срібне перо» (2006, 2012 рр.) у номінаціях «Нові імена», «Журналістська майстерність» Сфери наукових інтересів: історіографія, джерелознавство, історія науки, наукового вивчення Криму та краєзнавчого руху, історія суспільних рухів, інтелігенції та громадських інституцій. Автор понад 30 публікацій з історії краєзнавчого руху в Криму в 20-30-і рр. ХХ ст. E-mail:

Рецензії на працю О.В. Севастьянова:

Пінчук Ю.А. Синкретична історія кримознавства 20-х рр. ХХ ст.: спроба незаідеологізованого аналізу // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. –Сер.: Исторические науки. – 2011. – Т. 24 (63). – № 1. – С. 90-92.

Реєнт О.П. Путівник із кримського краєзнавства 20-х років минулого століття // Краєзнавство. – 2011. – № 2. – С. 338-339.

Гаврилюк Н.О. Колективний портрет краєзнавців на тлі суворої епохи // Праці Центру пам’яткознавства: Зб. наук. пр. / Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. – Вип. 19. – К., 2011. – С. 295-298.

Ківшар Т. Їх зараз чотирнадцять, або Розповідь про те, як зробити зразкову книжкову серію // Вісник Книжкової палати. – К., 2011. – № 11. – С. 10-14.

Монографія О.В. Севастьянова, що стосується історії Південної України:

Десять лет на службе краеведения: Российское общество по изучению Крыма (1922-1932) / под ред. А.А. Непомнящего; Центр памятниковедения НАН Украины и УТОПИК. – К.; Симферополь, 2010. – 255 с. – (Серия: Биобиблиография крымоведения; вып. 13).

Найважливіші статті О.В. Севастьянова, що стосуються історії Південної України:

“…Работа Российского общества по изучению Крыма является в интересах Крыма крайне желательной…”: Документы архивов свидетельствуют // Историческое наследие Крыма. – 2006. – № 12/13. – С. 128-152.

Свидетельство дочери, или Еще раз о судьбе личной библиотеки Арсения Маркевича // Историческое наследие Крыма. – 2007. – № 17. – С. 228-235.

Журнал “Крым” як джерело з питань організації наукового кримознавства в 20-ті рр. ХХ ст. // Українська періодика: історія і сучасність: Доп. та повідом. Десятої Всеукр. наук.-теор. конф., Львів, 30-31 жовт. 2008 р. / Львівська наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – С. 328-336.

Питання вивчення середньовічної історії Криму у науковій спадщині Російського товариства з вивчення Криму (1922-1932 рр.) // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. –Сер.: Исторические науки. – 2008. – Т. 21 (60). – № 1. – С. 124-132.

Статути Російського товариства з вивчення Криму – джерела з історії інституалізації краєзнавчого руху в Кримський АСРР в 20-ті роки ХХ ст. // Питання історії науки і техніки. – 2008. – № 2. – С. 12-17.

Десять років на службі краєзнавству: Російське товариство з вивчення Криму (1922-1932 рр.) // Краєзнавство. – 2009. – № 3/4. – С. 96-102.

О научном наследии Российского общества по изучению Крыма (1922-1932 гг.): Историографический аспект // Крымский архив. – 2009. – № 11. – С. 251-264.

“На переломе”: Российское общество по изучению Крыма в 1926-1928 гг.: цели, мероприятия, результаты // Историческое наследие Крыма. – 2009. – № 25. – С. 185-203.

“Ваши берега богаты промыслами. Ваша земля подлинная житница, у вас под землей несметные богатства…”: Керченское отделение Российского общества по изучению Крыма (1922-1932) // Боспорские исследования. – Керчь, 2012. – Т. XXVI. – С. 462-478.

Исследования быта и культуры народов Крыма в научном наследии Российского общества по изучению Крыма (1922-1932) : Историографический аспект // Таврические студии. – 2012. – № 2: история. – С. 112-122.