Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Сусоров Віктор Дмитрович

Вікторія Добровольська

(12.11.1938, м. Тамбов, Росія) – доктор історичних наук (1992 р.), професор (1994 р.). У 1957 р. закінчив Борозенську середню школу Великоолександрівського району Херсонської області. Працював робітником Великоолександрівського районного відділення «Сільхозпостач». У 1957-1960 рр. служив у лавах Радянської Армії. У 1960-1971 рр. працював учителем історії та іноземної мови Бобровокутської восьмирічної школи Великоолександрівського району Херсонської області. У 1961-1964 рр. навчався на історико-філологічному факультеті (заочне відділення) Кримського педагогічного інституту ім. М.В. Фрунзе. У 1964-1967 рр. продовжив навчання на історичному факультеті (заочне відділення) Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова, отримав диплом зі спеціальності: «Історик, учитель історії і суспільствознавства». З листопада 1969 по листопад 1973 р. заочно навчався в аспірантурі Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова.

З грудня 1971 р. – асистент кафедри марксизму-ленінізму Херсонського філіалу Одеського технологічного інституту харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова, з березня 1977 р. – старший викладач, з вересня 1979 р. – доцент кафедри. У 1979 р. захистив кандидатську дисертацію: «Боротьба більшовиків Півдня України за союз робітничого класу і селянства напередодні і в період Першої російської революції». Науковий керівник – М.О. Скрипник. У 1992 р. захистив докторську дисертацію «Діяльність соціал-демократичних партій серед робітників і селян України у міжреволюційний період (червень 1907 – лютий 1917 рр.)». Науковий консультант – П.М. Шморгун. З вересня 1994 р. – завідувач кафедри українознавства Херсонського державного технічного університету. З першого березня 2011 р. – завідувач кафедри історії України і культури професійного спілкування Херсонського національного технічного університету.

Впродовж 1997-2013 рр. – член редколегії наукового журналу «Вестник Херсонского национального технического университета». У 1999-2009 рр. – член редколегії Херсонського наукового збірника праць «Південний архів». У 2010-2011 рр – член спеціалізованої вченої ради К 38.053.02 у Чорноморському державному університеті ім. Петра Могили (м. Миколаїв). Сфери наукових інтересів: історія Херсонського краю та Південної України.» Досліджує різні проблеми історії Херсонського краю від глибокої давнини до сучасності, а також соціально-економічні та політичні проблеми Південної України. Офіційний науковий керівник восьми захищених кандидатських дисертацій. Автор і упорядник близько 135 наукових праць (зокрема, 10 монографій, 6 археографічних видань, 7 брошур, близько 110 наукових статей).

Публікації про В.Д. Сусорова:

Сусоров Віктор Дмитрович // Науково-інтелектуальна еліта Херсонщини / Головний редактор та укладач: М. Оленковський / Херсонське обласне відділення конгресу української інтелігенції. – Херсон, 2003. – С. 26-28.

Сусоров Віктор Дмитрович. Бібліографічний покажчик. – Упорядник Л.М. Чиркова. – Херсон:ХДТУ, 2001. – 45 с.

Книги В.Д. Сусорова, що стосуються історії Південної України:

Культурное строительство на Херсонщине (1917-1987 гг.). Сборн. док. и матер. – Составители: Л.В. Виноградова, Е.С. Каминская, В.Д. Сусоров. – Симферополь: Таврия, 1988. – 271 с.

Визволення Херсонщини від німецько-фашистських загарбників (1943-1944 рр.). – Херсон: ПКФ «Сервіс-центр», 1997. – 31 с.

Молодежное движение на Херсонщине в начале ХХ в. – Херсон: ХГТУ, 1997. – 26 с.

Молодежь Херсонщины в период революции и Гражданской войны (1917-1920 гг.). – Херсон: ХГТУ, 1997. – 31 с. ( у співавторстві з А. Вирличем).

Молодежь Херсонщины в годы восстановления народного хозяйства (1921-1925 гг.). – Херсон: ХГТУ, 1998. – 41 с. (у співавторстві з А. Луганською).

Оборонительные бои на Херсонщине в начальный период Великой Отечественной войны (июнь-сентябрь 1941 гг.). – Херсон: ХГТУ, 1998. – 37 с. ( у співавторстві з В. Новиковим).

Деятельность социал-демократов Юга Украины среди солдат и матросов (1905 – март 1917 гг.). – Херсон: Олди-плюс, 2005. – 147 с.

Репресивні заходи царизму на Півдні України в 1905-1907 роках. – Херсон: Олди-плюс, 2005. – 115 с.

Пусть время расскажет, какими мы были. Из истории комсомола Херсонщины (1900-1990 гг.). – Херсон: Штрих, 2006. – 476 с.

Бобровий Кут. Історичний нарис. 1807-1970 рр. – Херсон: Айлант, 2007. – 240 с.

Революційні події та визвольна боротьба трудящих Херсонщини у 1917-1920 роках. – Херсон: Айлант, 2008. – 416 с.

Революційні події 1905-1907 років на Херсонщині. – Херсон: Айлант, 2009. – 346 с.

Херсонщина в період Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.). – Херсон: Айлант, 2010. – 724 с.

Херсонський край – моя земля! –Херсон: Айлант, 2011. – 187 с.

Працею уславлені – Вітчизною відзначені. – Херсон: Айлант, 2012. – 124 с. (у співавторстві з Л. Комишан).

Найважливіші статті В.Д. Сусорова, що стосуються історії Південної України:

Пропаганда ідеї союзу робітників і селян у листівках більшовицьких організацій Півдня України (1905 р.) // Український історичний журнал. – 1974. – № 12. – С. 46-53.

Агітаційно-пропагандистська діяльність більшовиків Півдня України серед селянства (1906-1907 рр.) // Український історичний журнал. – 1976. – № 9. – С. 65-74.

70-річчя Херсонського повстання проти австро-німецьких окупантів // Український історичний журнал. – 1988. – № 3. – С. 139-143 ( у співавторстві з С.В. Сусоровим).

Репресії на Херсонщині // Константи. – 1996. – № 2 (5). – С. 41-46 (у співавторстві з С.В. Сусоровим).

Трагічна доля одного з багатьох // Останній сталінський удар / Нариси. Спогади. Оповідання. – Херсон: ВАТ «Херсонська міська друкарня», 1977. – С. 60-68.

Чорнобаївська розвідувально-диверсійна школа: вигадки чи реальність? // Останній сталінський удар / Нариси. Спогади. Оповідання. – Херсон: ВАТ «Херсонська міська друкарня», 1997. – С. 69-77.

Архітектурні та історичні пам’ятки Херсонщини // Гуманітарно-історичні дослідження. Збірник наукових праць. – Миколаїв-Одеса. – Т. 4. – 2007. – С. 77-93.

Нелегальні видання 1906 р. у Миколаєві (За матеріалами Миколаївського обласного державного архіву) // Гуржіївські історичні читання. – Черкаси, 2011. – Вип. 4. – С. 59-61.

Розповсюдження нелегальних видань у Миколаєві в 1905 р. (За матеріалами Миколаївського обласного державного архіву) // Історичний архів. – Миколаїв. – 2011. – № 7. – С. 174-180.