Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Попов Олексій Дмитрович

(Анкета О.Д. Попова)

(08.05.1979, м. Сімферополь) – кандидат історичних наук (2004 р.).

У 1996 р. закінчив гімназію № 1 м. Сімферополя. Під час навчання у гімназії двічі ставав призером фінального етапу Всеукраїнських олімпіад юних істориків: 1 місце – в 1995 р. (м. Миколаїв), 3 місце – в 1996 р. (м. Тернопіль). У 1996-2001 рр. навчався на історичному факультеті Таврійского національного університету ім. В.І. Вернадського, отримавши диплом з відзнакою за спеціальністю «Історик, викладач історії». У квітні-жовтні 2001 р. працював учителем історії та суспільних дисциплін гімназії № 1 м. Сімферополя. У 2001-2004 рр. – аспірант кафедри історії України та допоміжних історичних дисциплін Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. У 2004 р. захистив кандидатську дисертацію «Розвиток туризму та екскурсійної справи у Криму (1923-1941)». Науковий керівник – А.Г. Кожекін.

З листопада 2004 р. – старший викладач, з 2005 р. – доцент кафедри гуманітарних дисциплін Кримського інституту бізнесу. З вересня 2008 р. – доцент кафедри суспільних наук Кримського економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана». Працює над докторською дисертацією «Міжнародні туристські зв’язки Криму в умовах трансформації радянського суспільства (середина 1950-х – кінець 1980-х рр.)». Керівник Сімферопольского відділення фахового наукового часопису «Гілея: науковий вісник» (м. Київ). Сфери наукових інтересів: історія туризму, рекреаційної діяльності та екскурсійної справи на півдні Російської імперії та Радянського Союзу, міжнародні туристські зв’язки СРСР періоду Холодної війни. Нагороди: почесна грамота Міністерства освіти та науки Автономної Республіки Крим (2006 р.), подяка Ради Міністрів Автономної Республіки Крим (2008 р.), грант молодим вченим Криму Верховної Ради Автономної Республики Крим (2011 р.). Автор близько 90 наукових статей.

E-mail:

Публікація про О.Д. Попова:

Popov Oleksiy // Sonderprogramm zur Förderung des Historikernachwuchses in Russland, der Ukraine, Moldawien und Weißrussland. Abschlusspublikation / Gerda Henkel Stiftung. – Münster, 2012. – S. 91.

Найважливіші статті О.Д. Попова, що стосуються історії Південної України:

Туризм и экскурсии в Крыму во время Первой мировой войны // Туристично-краєзнавчі дослідження. – К., 2002. – Вип. 4. – С. 374-385.

Деятельность в Крыму Всесоюзного добровольного общества пролетарского туризма и экскурсий (1930-1936 гг.) // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – Сер.: История. – 2003. – Т. 16. – № 2. – С. 54-63.

Туристско-экскурсионная литература о Крымской АССР (1921-1941 гг.): Библиографический указатель // Библиотечное дело и краеведение: Сб. науч. трудов. – К.; Симферополь, 2004. – Вып. 5. – С. 167-178.

Туризм и экскурсии в учебных заведениях Таврической губернии на рубеже XIX-XX вв. // Туристично-краєзнавчі дослідження. – К., 2007. – Вип. 7. – С. 243-255.

Край древних развалин и новых санаториев: деятельность “Интуриста” в Крымской АССР (1931-1941 гг.) // Вестник Московского государственного университета сервиса. Серия «Гуманитарные науки». – М., 2007. – № 2. – С. 111-115.

Реформування діяльності туристсько-екскурсійних установ Криму за часів “перебудови” (1985-1991 рр.) // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. – К., 2009. – Вип. 21. – С. 91-96.

Эволюция советской модели туристского сервиса в послевоенный период (на материале Крыма) // Туризм и сервис в панораме тысячелетий. Вып. 2. – М.: ГОУ ВПО «РГУТиС», 2010. – С. 80-99.

Развитие инфраструктуры иностранного туризма в Крыму во второй половине 1950-х – 1980-е гг. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2010. – Вип. ХХІХ. – С. 222-227.

Блеск и нищета “Всесоюзной Здравницы” // Родина. – М., 2012. – № 5. – С. 117-121.

“Мы ищем то, чего не теряли”: советские “дикари” в поисках места под солнцем // Ab Imperio. – 2012. – № 2. – С. 261-298.