Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Темірова Надія Романівна

(Анкета Н.Р. Темірової)

(7.11.1964, с. Перелесне Слов’янського р-ну Донецької обл.) – доктор історичних наук (2003 р.), професор (2005 р.). У 1981 р. закінчила середню школу № 70 м. Донецька і вступила на історичний факультет Донецького державного університету. По завершенні навчання в 1986 р. отримала диплом зі спеціальності «Історик, викладач історії і суспільствознавства». Після цього працювала вчителем історії в одній із середній шкіл м. Донецька. У грудні 1990 лютому 1993 р. навчалася в аспірантурі на кафедрі історії України Донецького державного університету. У 1993 р. захистила кандидатську дисертацію «Поміщицьке господарство Півдня України на початку ХХ ст.». Науковий керівник – В.Ф. Бурносов.

З грудня 1992 р. – старший викладач, з 1998 р. – доцент кафедри історіографії, джерелознавства, археології та методики викладання історії Донецького національного університету. У 2000-2003 рр. перебувала в докторантурі на кафедрі новітньої історії України Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. У 2003 р. захистила докторську дисертацію «Соціально-економічна еволюція поміщицтва України в 1861-1917 рр.». Науковий консультант – В.М. Литвин. Завідувач кафедри історіографії, джерелознавства, археології та методики викладання історії Донецького національного університету. Заступник голови Донецької обласної спідки краєзнавців. Член редколегій збірок статей «Історичні та політологічні дослідження», «Нові сторінки в історії Донбасу», «Історичний архів» тощо. Сфери наукових інтересів: історія великих землевласників України, соціальна історія України другої половини ХІХ – початку ХХ ст., українська історіографія.

Об’єктом наукових зацікавлень виступає формування та соціально-економічна еволюція в пореформену добу великих землеволодінь Південної України. Досліджуються зміни в землеволодінні регіону в умовах поширення ринкових відносин, організація господарства, підприємницька діяльність великих аграріїв, їхня доброчинність. У полі зору перебувають постаті великих землевласників. Нагороди: «Відмінник освіти України», знак «Петро Могила». Офіційний науковий керівник семи захищених кандидатських дисертацій. Автор понад 100 праць (зокрема, 1 монографії, 6 підручників для загальноосвітньої школи, понад 80 наукових статей).

Монографія Н.Р. Темірової, що стосується історії Південної України:

Поміщики України в 1861-1917 рр.: соціально-економічна еволюція. – Донецьк: ДонНУ, 2003. – 319 с.

Найважливіші статті Н.Р. Темірової, що стосуються історії Південної України:

Маєток Ак-Мечеть на початку ХХ ст. // Питання історії СРСР. – Вип. 36. – Харків, 1991. – С. 117-123.

Поміщицьке землеволодіння та землекористування на півдні України у пореформений період // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна XVIII-XIX століття. – Вип. 3. – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 1998. – С. 135-142.

Робітники поміщицьких маєтків півдня України на початку ХХ століття // Вісник Донецького університету. Серія Б. Гуманітарні науки. – 1998. – № 2. – С. 16-21.

Зміни в поміщицькому землеволодінні Наддніпрянської України в ІІ половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Вісник Донецького університету. Серія Б. Гуманітарні науки. – 2000. – № 2. – С. 182-189.

Маєтки графині Є.А. Воронцової-Дашкової на Півдні України // Гуманітарний журнал. – 2000. – № 1 (5). – С. 48-53.

Поміщицьке господарство на території Донбасу (1861-1917 рр.) // Вісник Донецького університету. Серія Б. Гуманітарні науки. – 2001. – № 1. – С. 174-182.

Поміщицьке господарство Херсонської губернії в ІІ половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Наукові праці МФ НУКМА. Істор. науки. – Т. 10. – Миколаїв: ВЦ МФ НаУКМА. – С. 49-54.

Виробниче підприємництво поміщиків Донеччини в ІІ половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Історія України: Маловідомі імена, події, факти. – Вип. 18. – К.-Донецьк, 2001. – С. 13-19.

Документи Херсонського земського банку про поміщицьке землеволодіння Південної України // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна XVIII-XIX століття. – Вип. 6. – Запоріжжя: РА»Тандем-У», 2001. – С. 95-104.

Поміщики Бантиші у Донбасі // Нові сторінки історії. Донбасу. – Кн. 10. – Донецьк, 2003. – С. 106-112.