Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Стельмах Iрина Федорівна

(Анкета І.Ф. Стельмах)

(19.06.1965, Херсонська обл.) – кандидат історичних наук (2012 р.). У 1982 р. закінчила середню школу № 3 смт. Гвардiйське Сiмферопольського району Кримської області. У 1983-1988 рр. навчалася на історичному факультеті Сімферопольського державного університету, отримавши диплом зі спеціальності «Історик, викладач історії і суспільствознавства». З 1989 р. – науковий співробітник відділу охорони пам’яток Кримського республіканського краєзнавчого музею, з 1994 р. – співробітник історико-археологічного відділу музею. Січень 1999 р. – березень 2002 р. – завідуюча історико-археологічним відділом.

З листопада 2003 р. – завідуюча відділом музеєзнавства Центрального музею Тавриди. У березні 2009 – жовтні 2012 р. перебувала здобувачем Центру пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію «Розвиток громадського музейництва в Автономній Республіці Крим (1991-2011)». Науковий керівник – А.А. Непомнящий. З 2008 р. – член Національної спілки краєзнавців України. Сфера наукових інтересів: основні закономірності, напрями, етапи, форми, методи й тенденції у розвитку громадських музеїв АРК. Послідовно обстоювала ідею ґрунтовного багатоаспектного вивчення музейної мережі Автономної Республіки Крим. Автор 18 наукових статей.

Найважливіші статті І.Ф. Стельмах, що стосуються історії Південної України:

Громадські музеї в історичній ретроспективі // Праці Центру пам’яткознавства: [зб. наук. праць] / НАН України; УТОПІК. – К., 2009. – Вип 16. – С. 102-110.

Краєзнавча діяльність громадських музеїв Криму // Краєзнавство. – 2009. – № 1/2. – С. 72-75.

Кримські музеї природничо-історичного профілю (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.) // Краєзнавство. – 2010. – № 1/2. – С. 172-177.

Мережа громадських музеїв Криму напередодні розвалу СРСР // Праці Центру пам’яткознавства: зб. наук. праць / НАН України; УТОПІК. – К., 2010. – Вип. 17. – С. 156-168.

Громадські музеї в Криму (80-ті роки ХХ століття): мережа та тематика фондових колекцій // Краєзнавство. – 2011. – № 4. – С. 183-190.

Громадські музеї з позицій музеєзнавства: на матеріалах музеїв АР Крим // Сіверщина в історії України : зб. наук. праць / Нац. запов. «Глухів»; Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. – К.-Глухів, 2011. – Вип. 4. – С. 458-461.

Музейная сеть Автономной Республики Крым // Праці Центру пам’яткознавства: зб. наук. праць / НАН України; УТОПІК. – К., 2011. – Вип. 20. – С. 126-137.

Социокультурный феномен общественного музея: на примере Крыма // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри: матер. ІІІ Міжнар. наук. конф., присв. 70-й річ. героїчної оборони Одеси (м. Одеса, 15-16 квіт. 2011 р.) / Одеський нац. морський ун-т. – Одеса, 2011. – С. 297-301.