Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Петровський Едуард Петрович

Галина Левченко

(14.03.1980, м. Джанкой АР Крим) – кандидат історичних наук (2007 р.), доцент (2013 р.). У 1997 р. закінчив із срібною медаллю загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів с. Северинівка Іванівського району Одеської області. У 1997-2002 рр. навчався на історичному факультеті Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, диплом «магістра» з відзнакою зі спеціальності «Історія». Стипендіат Верховної Ради України. У 2002-2003 навчальному році працював вчителем історії та правознавства Северинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Іванівського району Одеської області. У листопаді 2002 – жовтні 2005 р. навчався в аспірантурі Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. У 2006 р. захистив кандидатську дисертацію «Архівно-слідчі справи як джерело вивчення історії репресій в Україні у 1937-1938 роках». Науковий керівник – В.М. Хмарський.

Територіальні межі дисертаційного дослідження визначаються специфікою архівно-слідчих справ, які знаходяться у фонді «П» архіву УСБУ в Одеській області. Головним чином вони охоплюють територію сучасної Одеської області, крім Південної Бессарабії (до 1940 р. вона перебувала у складі Румунії). Це зумовлено також специфікою адміністративно-територіального поділу, зміни якого були типовою ситуацією в ХХ столітті, і особливо в 1930-ті рр. Визначаючи територіальні межі роботи терміном «Одещина», автор враховує ті радикальні реформування, що відбулися впродовж 1937-1938 рр. з площею області, чисельністю її районів, існуванням національних районів та сільських рад. Враховується, що частина сучасних районів входили до Молдавської АРСР. З вересня 2006 р. – співробітник кафедри історії України Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, з квітня 2007 р. – на посаді доцента цієї кафедри. Впродовж трудової діяльності працював за сумісництвом в Одеському технікумі залізничного транспорту, Одеській гімназії № 1 імені А.П. Бистріної, Одеській національній академії зв’язку імені О.С. Попова.

Впродовж 2002-2013 рр. – член громадських організацій Одеський академічний центр МАН та Академічний центр «Наука та освіта», колектив яких брав участь у виконанні Всеукраїнської державної програми видання багатотомної науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією». Співупорядник першої книги «Реабілітовані історією. Одеська область». Член робочої групи та авторського колективу з підготовки науково-меморіального видання «Одеський мартиролог». Член робочої групи при Державному архіві Одеської області з підготовки до видання «Книга пам’яті. Голодомор 1932-1933 рр. Одеська область». Автор проекту «Через традиції добросусідства – до міжетнічний толерантності». Член авторського колективу з підготовки видання до 150-річчя історії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Один з ініціаторів і керівник комплексної міжфакультетської науково-дослідної теми в ОНУ імені І.І. Мечникова «Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання».

Сфери наукових інтересів: вивчення історії радянських репресій в Україні в ХХ столітті, джерелознавчий аспект цієї проблематики, розвиток освіти в 1920-1930-х роках (зокрема вищої школи), проблеми голодоморів 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 рр. на півдні України, історична персоналістика (просопографія). Нагороди: багаторазово нагороджувався грамотами і подяками навчальних закладів, керівництвом Одеської залізниці та органів місцевої влади Одеської області. Автор і упорядник понад 60 наукових праць (зокрема, 4 монографій, 5 навчально-методичних посібників, 55 наукових статей).

Е-mail:

Публікації про Е.П. Петровського та рецензії на його праці:

Кирьязов В.П. Новая книга о трагических судьбах учителей Одесщины // Слава і честь. – 2006. – 4 листопада (№ 44). – С. 9.

DIVISION. Съдба българска, морава, кървава – 1930-е. Трагедии в Катаржино, Благоево и далее везде… // Болгары в диаспорах всего мира. – 2006. – № 5. – С. 48-49.

Парієнко Г. Кривавий відгомін 1930-х років. Рецензія на книгу І.В. Бриноша, Е.П. Петровського «Біль минулого: Нариси з історії репресій 1930-х років серед освітян Одеської області (Іванівський район)» // Юго-Запад. Одессика. Историко-краеведческий научный альманах. – Вып. 3. – Одесса: Изд-во «Optimum», 2007. – С. 283-286.

Хмарський В.М. Голодний хліб: який він на смак? (Рецензія на книгу Голодний хліб. Голод 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 років в контексті історії репресій. Овідіопольський район / Автори-укладачі С.С. Аргатюк, Л.В. Ковальчук, Е.П. Петровський. – Одеса: СМИЛ, 2008.) // Юго-Запад. Одессика. Историко-краеведческий научный альманах. – Вып. 7. – Одесса: Изд-во «Optimum», 2009. – С. 267-271.

Монографії, брошури Е.П. Петровського, що стосуються історії Південної України:

Біль минулого: Нариси з історії репресій 1930-х років серед освітян Одеської області (Іванівський район) / Ред. кол.: Л.В. Ковальчук та ін. – Одеса: СМИЛ, 2006. – 224 с., іл. 16 с. (у співавторстві з І.В. Бриношем).

Голодний хліб. Голод 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 років в контексті історії репресій. Овідіопольський район / Автори-укладачі С.С. Аргатюк, Л.В. Ковальчук, Е.П. Петровський. – Одеса: СМИЛ, 2008. – 400 с., 80 с. іл.

Реабілітовані історією. Одеська область: Книга перша / Упорядники Л.В. Ковальчук, Е.П. Петровський. – Одеса: АТ «ПЛАСКЕ», 2010. – 800 с., вкл. 64 с.

Історичні традиції добросусідства Одещини / Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України». – Упоряд.: І.В. Бринош, Е.П. Петровський. – Одеса, 2011. – 280 с., іл.

Найважливіші статті Е.П. Петровського, що стосуються історії Південної України:

З історії історичного факультету Одеського університету у 1930-ті роки: декан Ізраїль Давидович Сєроглазов // Записки історичного факультету. ? Вип. 15. ? Одеса: Астропринт, 2004. ? С. 509-520.

Кадрова ситуація на історичному факультеті Одеського державного університету в 1930-х роках // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. ? К.: Інститут історії України НАН України, 2004. ? Вип. 13. ? С. 260-273.

Одеський обласний відділ народної освіти в період масових репресій 1930-х років: невідомі сторінки історії // Одеський мартиролог: Дані про репресованих Одеси і Одеської області за роки радянської влади. – Т. 3 / Уклад.: Л.В. Ковальчук, Г.О. Разумов. – Одеса: ОКФА, 2005. – С. 827-842.

Заручники системи: Справа контрреволюційної організації болгарських політемігрантів // Одеський мартиролог: Дані про репресованих Одеси і Одеської області за роки радянської влади. – Т. 3 / Уклад.: Л.В. Ковальчук, Г.О. Разумов. – Одеса: ОКФА, 2005. – С. 843-869 (у співавторстві з І.В. Бриношем).

“Арештувати як українського есера…” (до біографії професора філософії та педагогіки Одеського державного університету Михайла Гордієвського) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 2008. – № 1/2. – С. 415-432 (у співавторстві з В.В. Левченком).

Відродження історичного факультету в Одеському державному університеті (1934-1941 роки) // Записки історичного факультету. ? Вип. 19. ? Одеса, 2008. ? С. 233-245 (у співавторстві з Д.П. Урсу).

Документи архівно-слідчих справ як джерело вивчення методів провадження слідства органами НКВС на Одещині в період “великого терору» 1937-1938 рр. // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 2008. – № 3. – С. 172-188.

Національна трагедія в Україні: гірка правда Голодомору на Одещині // Національна Книга пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Одеська область. Частина I. Редакційна колегія (співголови – М.Д. Сердюк і М.Л. Скорик), автори-упорядники Л.І. Білоусова (керівник), М.Г. Батуріна, А.Є. Бух, О.В. Мартиненко, Г.М. Паніван. – Одеса: Астропринт, 2008. – С. 6-11 (у співавторстві з В.Г. Кушніром).

Репресії періоду “Великого терору” 1937-1938 рр. на Одещині: “Польська лінія” // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри: зб. наук. праць ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 квітня 2009 р., Одеса / Відп. ред. М.І. Михайлуца. – Одеса: ВМВ, 2009. – С. 254-260.

Исай Павлович Шмидт (1895-1975): первый ректор Одесского государственного университета // Південний захід. Одесика. Історико-краєзнавчий науковий альманах. – Вип. 14. – Одеса: Друкарський дім, 2012. – С. 266-290 (у співавторстві з В.В. Левченком).