Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Орєхова Світлана Євгенівна

(Анкета С.Є. Орєхової)

(10.07.1968, м. Рівне) – кандидат історичних наук (2006 р.). У 1985 р. закінчила середню школу № 78 м. Донецька. Працювала оператором поштового зв’язку у Донецькому поштамті. У 1993 р. закінчила Московській технічний університет зв’язку та інформатизації за спеціальністю «інженер-економіст зв’язку». У 2003 р. закінчила Донецьку державну академію управління за спеціальністю «магістр з маркетингу». У листопаді 2003 – січні 2006 р. навчалася в аспірантурі Донецького національного університету. У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію «Історія розвитку поштвого зв’язку у Донецькії області XIX-XXI ст.». Науковий керівник – П.В. Добров. З вересня 2006 р. – старший викладач кафедри культурології та інформаційної діяльності Маріупольського державного університету за сумісництвом, з вересня 2007 р. – доцент кафедри культурології та інформаційної діяльності Маріупольського державного університету за сумісництвом. Сфери наукових інтересів: історія Степової України ХVIII-XIX ст., джерелознавство, історія поштової справи, філателії та марковидання. Автор і упорядник 38 наукових праць (зокрема, 1 монографії, 1 колективної монографії, 1 монографії у співавторстві, 4 навчально-методичних посібників, 1 каталогу випусків балонної пошти України, 28 наукових статей).

Книги С.Є. Орєхової, що стосуються історії Південної України:

История Донецкой области на почтовых выпусках. – Донецьк: Норд-Пресс, 2006. – 64 с.

Історія розвитку поштвого зв’язку у Донецькії області XIX – XXI ст. – Донецьк: Норд-Пресс, 2013. – 558 с. (у співавторстві з І.М. Грідіною).

Найважливіші статті С.Є. Орєхової, що стосуються історії Південної України:

Почтовая связь Донбасса в годы Великой Отечественной войны // Історичні і політологічні дослідження. – Донецьк: ДонНУ, 2003. – № 3/4 (15/16). – С. 174-181 (у співавторстві з П.В. Добровим).

Земська пошта Маріупольського і Бахмутського повітів Катеринославської губернії наприкінці XIX – початку XX ст. // Історичні і політологічні дослідження. – Донецьк: ДонНУ, 2003. – № 5/6 (17/18). – С. 32-42.

Розвиток поштової справи на Маріупольщині (кінець ХVІІІ-ХХ ст.) // Розвиток еллінізму в Україні у XVІІІ-XXІ ст.: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., м. Маріуполь, 21-23 трав. 2007 р. – Маріуполь: МДГУ, 2007. – С. 190-192.

До проблеми зміни назв населених пунктів як нової хвилі в ліквідації символів та назв СРСР в Україні: регіональний аспект // Історичні і політологічні дослідження. – Донецьк: ДонНУ, 2007. – № 1/2 (31/32). – С. 108-113.

Почтовые миниатюры о юбилеях Донецкой области // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. – К., 2012. – Вип. 64 (№ 9). – С. 112-119.

Розвиток поштового зв’язку на Донеччині (XIХ – початок ХХІ ст.): історіографія проблеми // Грані: наук.-теорет. і громадсько-політ. альм. – Дніпропетровськ, 2012. – № 8 (88). – С. 12-18.

Відбудова галузі зв’язку у Донецькій області після Великої Вітчизняної війни та плановий розвиток за часів СРСР // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. – К., 2012. – Вип. 66 (№ 11). – С. 190-198.