Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Новікова Світлана Віталіївна

Марія Подгайко

(27.12.1973, м. Маріуполь) – кандидат історичних наук (2006 р.), доцент (2011 р.). У 1991 р. закінчила середню школу № 27 м. Маріуполя. У 1991-1996 рр. навчалася на історичному факультеті Маріупольського гуманітарного інституту Донецького державного університету, отримала диплом зі спеціальності «Історик, викладач історії та новогрецької мови». У 1995-1998 рр. – лаборант кафедри історичних дисциплін Маріупольського гуманітарного інституту Донецького державного університету. У 1997-2001 рр. навчалася у заочній аспірантурі Інституту історії України НАН України. У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію «Внесок греків в економічний розвиток Північного Приазов’я (середина ХІХ – початок ХХ ст.)». Науковий керівник – Н.О. Терентьєва.

З вересня 1999 р. – старший викладач кафедри історичних дисциплін Маріупольського гуманітарного інституту Донецького державного (національного) університету, з вересня 2006 р. – на посаді доцента кафедри історичних дисциплін Маріупольського державного гуманітарного університету, з травня 2011 р. – доцент кафедри історичних дисциплін Маріупольського державного університету. У 2008-2011 рр. брала участь у науково-дослідному проекті кафедри історичних дисциплін Маріупольського державного університету «Історія грецьких сіл Приазов’я (середина ХІХ – початок ХХ ст.)», у 2009-2010 рр. – у міжнародному науково-дослідному проекті «The economic and social development of the Azov ports and the Greeks in the 19th century», організованому Іонійським університетом (Корфу) та організацією the Hellenic National Foundation (Афіни). З 2013 р. працює у науково-дослідному проекті кафедри історичних дисциплін Маріупольського державного університету «Маріупольський повіт на шляхах суспільної модернізації (1860-ті – 1923 рр.)» та у дослідницькій програмі «The Black Sea and its port-cities, 1774-1914. Development, convergence and linkages with the global economy», що фінансується ЄС та Міністерством освіти Греції. Впродовж 2009-2012 рр. брала участь в організації та проведенні всеукраїнської конференції молодих вчених «Українська державність: історія і сучасність» та круглих столів «Історія грецьких сіл Приазов’я», які проводилися історичним факультетом Маріупольського державного університету.

Сфера наукових інтересів: торгівля та підприємництво на півдні України у ХІХ – на початку ХХ ст. Досліджує особливості соціально-економічного розвитку Північного Приазов’я у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., роль різних етнічних спільнот та іноземців в економіці краю, відстоює ідею про значний вплив іноземних підприємців на економічний розвиток регіону. Автор близько 40 наукових праць.

Найважливіші статті C.В. Новікової, що стосуються історії Південної України:

Особенности развития сельского хозяйства в Мариупольском уезде в ХІХ в. // Історія України: Маловідомі імена, події, факти. – Вип. 7. – К.: Рідний край, 1999. – С. 39-44.

Особливості землекористування грецьких сільських громад Північного Приазов’я (ІІ половина ХІХ ст.) // Історія України: Маловідомі імена, події, факти. – Вип. 18. – К.-Донецьк: Рідний край, 2001. – С. 7-13

Роль грецьких підприємців у розвитку торгівлі у Північному Приазов’ї (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Література та культура Полісся. – Ніжин: Вид. НДУ ім. М. Гоголя, 2005. – Вип. 28: Сторінки історії і культури Полісся та України в сучасному висвітленні. – С. 68-72.

Російсько-грецькі торгові відносини у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Історичні і політологічні дослідження / Головний редактор П.В. Добров. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – № 1-2 (37-38). – С. 434-439.

Особливості землеволодіння у греків Маріупольського повіту (60-90-і рр. ХІХ ст.) // Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки. – Черкаси: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2009. – Вип. 160-161. – С. 124-128.

Основні напрями діяльності грецьких торгових домів у Північному Приазов’ї у ХІХ ст. // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К., 2009. – Спецвипуск. – С. 40-46.

Головні види промислів і кустарного виробництва греків Маріупольського повіту в другій половині ХІХ ст. // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Вип. 108. Т. 121. Історія. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – С. 11-16.

Побут греків Маріупольського повіту за відомостями Маріупольського повітового земства та звітами вчителів Одеського учбового округу // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К., 2010. – Вип. 42. –С. 40-46.

Розвиток сільського господарства в селах Маріупольського грецького округу у середині ХІХ ст. // Історичні та політологічні дослідження. – 2012. – № 1 (49). – С. 149-154.

Родина Хараджаєвих у Маріуполі // Грецьке підприємництво і торгівля у Північному Причорномор’ї XVIII-XIX ст. Збірник наукових статей / Ред. кол.: Боряк Г.В. (голова), Реєнт О.П., Варварцев М.М., Віднянський С.В. та ін. – К.: Інститут історії України НАН України, 2012. – С.125-132.