Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Кригіна (Васик) Ольга Валеріївна

(Анкета О.В. Кригіної)

(15.04.1985, м. Маріуполь) – кандидат історичних наук (2011 р.). У 2002 р. закінчила загальноосвітню школу № 61 м. Маріуполя. У 2002-2007 рр. навчалася на історичному факультеті Маріупольського державного гуманітарного університету, отримавши диплом за спеціальністю «Історія» та здобувши кваліфікацію магістра з історії. У грудні 2007 – грудні 2010 р. навчалася в аспірантурі Донецького національного університету.

У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію «Метричні книги як джерело з історії Донбасу другої половини ХІХ – початку ХХ століття». Науковий керівник – А.В. Гедьо. З вересня 2011 р. – старший викладач кафедри культурології та інформаційної діяльності Маріупольського державного університету. Сфери наукових інтересів: метричні книги, акти громадянського стану, генеалогічні джерела, церковні документи, джерелознавство, етноконфесійна історія населення Донбасу. Автор 25 наукових статей. E-mail:

Найважливіші статті О.В. Кригіної (Васик), що стосуються історії Південної України:

Метричні книги Держархіву Донецької області як джерело з історії Південно-Східної України // Зб. матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих науковців «Українська державність: історія і сучасність» / Під заг. ред. К.В. Балабанова. (Маріуполь, 30 листопада 2007 р.): У 2 ч. – Ч. 1. – Маріуполь, 2007. – С. 49-52.

Метричні книги євреїв міста Маріуполя (за матеріалами державного архіву Донецької області) // Історичні і політологічні дослідження / Гол. ред. П.В. Добров. – 2008. – № 1/2 (37/38). – С. 184-189.

Метричні книги греків та євреїв Донбасу: порівняльно-типологічний аспект дослідження // Нові сторінки історії Донбасу: Збірник статей. – Кн. 17/18 / Гол. ред. З.Г. Лихолобова. – Донецьк, ДонНУ, 2009. – С. 340-348 (у співавторстві з А.В. Гедьо).

Метричні книги як джерело інформації з історії німців Донбасу // Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки. – Вип. 160/161 / Гол. ред. А.І. Кузьмінський. – Черкаси, 2009. – С. 54-60.

Демографічна характеристика населення грецьких селищ Сартана та Старий Крим (за матеріалами метричних книг Державного архіву Донецької області) // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К., 2009. – С. 104-112.

Використання інформації метричних книг для генеалогічного пошуку (за матеріалами Державного архіву Донецької області) // Історичні і політологічні дослідження / Гол. ред. П.В. Добров. – 2010. – № 1/2 (43/44). – С. 80-86.

Традиції та звичаї представників різних конфесій на території Донбасу (за даними метричних книг Державного архіву Донецької області) // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія. Культурологія. Соціологія. – Маріуполь, 2011. – С. 45-49.

Реконструкція демографічних показників представників німецькомовного населення Донбасу (за матеріалами метричних книг) // Історичні і політологічні дослідження. – 2011. – № 1-2 (47/48). – С. 229-234.

Особливості формулярів метричних книг представників різних віросповідань Донбасу (за матеріалами метричних книг Державного архіву Донецької області) // Актуальні питання історії України. Україна і світ. Зб. Матеріалів третьої Регіональної наукової конференції. – Острог. – 2012. – Вип. 2. – С. 292-300.

Джерела вивчення інформаційного потенціалу метричних книг // Історичні і політологічні дослідження. – 2012. – № 1 (49). – С. 92-98.