Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Малярчук Наталя Григорівна

Вікторія Константінова

(12.06.1975, м. Донецьк) – кандидат історичних наук (2006 р.). У 1990 р. закінчила неповну середню школу № 50 м. Донецька. З 1990 по 1993 р. навчалася у Донецькому економічному технікумі. У 1993-1998 рр. навчалася на історичному факультеті Донецького державного університету, отримала кваліфікацію «Історик, викладач історії». У 1997-2002 рр. – викладач історії у загальноосвітній школі № 41 м. Донецька, з січня по грудень 2002 р. – викладач соціально-економічних дисциплін у Донецькому педагогічному коледжі. У 2002-2005 рр. навчалася в аспірантурі Донецького національного університету. У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію «Росіяни в Донбасі (20-30-ті рр. ХХ ст.)». Науковий керівник – В.М. Нікольський.

З грудня 2005 р. – викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Донецької філії Українського державного університету економіки і фінансів. З 2007 р. – завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Донецької філії Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі. Сфера наукових інтересів: історія національних меншин Донбасу в ХХ ст. Автор 1 монографії та 14 наукових статей.

E-mail:

Монографія Н.Г. Малярчук, що стосується історії Південної України:

Росіяни в Донбасі (20-30 роки ХХ ст.). – Донецьк: ПП Чернецька Н.А., 2011. – 296 с.

Найважливіші статті Н.Г. Малярчук, що стосуються історії Південної України:

Росіяни в сільських поселеннях Донецької губернії (за матеріалами перепису 1923 року) // Історичні і політологічні дослідження. 2003. № 2.С. 191-196.

Ставлення російського населення Донбасу до політики українізації (1923-1932 рр.) // Вісник Донецького університету. Серія Б. Гуманітарні науки. 2003. № 2. С. 93-103.

Росіяни в суспільно-політичному, економічному та культурному житті Донбасу на початку проведення політики українізації // Історичні і політологічні дослідження. 2003. № 5/6. С. 93-99.

Динаміка етнічного складу партійної організації Донбасу (20-30-ті рр. ХХ ст.) // Історичні і політологічні дослідження. 2006. № 3/4. С. 186-193.

Створення російських національних адміністративно-територіальних одиниць у Донбасі в 20 – на поч. 30-х рр. ХХ ст. // Нові сторінки історії Донбасу: Збірник статей. ? Кн. 13/14. ? Донецьк: ДонНУ, 2007. С. 274-291.

Політичні репресії щодо російського населення Донеччини (20-30-і рр. ХХ ст.) // Історичні і політологічні дослідження. 2007. – № 3/4. – С. 252-258.

Голодомор 1932-1933 рр. в російських національних районах Донбасу // Історичні і політологічні дослідження. 2008. № 1/2. С. 296-303.

Особливості мовної ситуації в Донбасі в 20-ті рр. ХХ ст. // Історичні і політологічні дослідження. 2009. № 2. С. 93-99.

Забезпечення національно-культурних, мовних та освітніх потреб російського населення Донбасу під час українізації (20-ті – поч. 30-х рр. ХХ ст.) // Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 27. – Ч. 2. Луганськ, 2010. С. 84-91.

Російське населення Донбасу під час голодувань першої половини 20-х рр. ХХ ст. // Нові сторінки історії Донбасу: Збірник статей. ? Кн. 21. ? Донецьк: ДонНУ, 2012. С. 178-186.