Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Лисак (Павлухіна) Вікторія Феофанівна

Наталія Шипік

(01.04.1966, м. Маріуполь) ? кандидат історичних наук (1999 р.), доцент (2004 р.). У 1983 р. закінчила середню школу № 9 м. Маріуполь. У 1983-1988 рр. навчалась на історичному факультеті Донецького державного університету, отримавши диплом «Історик. Викладач історії та суспільствознавства». У 1988-1994 рр. ? вчитель історії у загальноосвітній школі № 9 м. Маріуполь. У 1998 р. закінчила аспірантуру Донецького національного університету. У 1999 р. захистила кандидатську дисертацію «Історичне краєзнавство Донецької області в 50-90-ті роки ХХ ст.». Науковий керівник ? Р.Д. Лях.

З серпня 1994 р. ? старший викладач, з вересня 2002 р. ? доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Маріупольського гуманітарного інституту (згодом – Маріупольського державного університету). Працює над докторською дисертацією «Повсякденне життя українських селян у 1950-1960 рр.». Науковий консультант – В.М. Даниленко. З 2002 р. – член наукового товариствам ім. Шевченка (осередок НТШ в Донецьку, історично-філософська секція, історична комісія). Сфери наукових інтересів: повсякденне життя українських селян, історичне краєзнавство Донецької області. Досліджує соціально-економічне життя аграрного населення Півдня України, вивчає традиційні цінності (духовне життя, свята, розваги), можливості задоволення культурно-освітніх потреб селян. Автор 50 наукових статей.

Найважливіші статті В.Ф. Лисак (Павлухіної), що стосуються історії Південної України:

Окремі аспекти історичного краєзнавства на Донеччині в 20-90-ті роки ХХ століття // Новые страницы в истории Донбасса: Збірник статей. ? Кн. 5. / Голов. ред. З.Г. Лихолобова. – Донецьк: ДонНУ, 1997. ? С. 164-171.

Актуальні проблеми історичного краєзнавства Донеччини // Вісник Донецького університету. Серія Б. Гуманітарні науки. – 1998. – № 2. – С. 66-75.

Історичне краєзнавство Донеччини // Краєзнавство. – 2001. – № 1-4. – С. 25-30 (у співавторстві з Р.Д. Ляхом).

Історія Донеччини на всеукраїнських наукових конференціях з історичного краєзнавства // Матеріали IV підсумкової (2001 р.) наук.-практ. конференції викладачів МГІ, м Маріуполь, лют. 2002 р.: зб. наук. пр. / за ред. К.В. Балабанова. – Маріуполь, 2002. – С. 48-50.

Донецька організація Всеукраїнської спілки краєзнавців // Мариуполь: история и перспективы: Сборник трудов научно-практической конференции: в 2 т. – Мариуполь: ПГТУ, 2002. – Т 2. – С. 63-66.

Спосіб життя аграрного населення Донеччини у першій половині 1950-х років // Нові сторінки історії Донбасу: Збірник статей. – Кн. 17-18 / Голов. ред. З.Г. Лихолобова. – Донецьк: ДонНУ, 2009. – С. 281-290.