Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Ликова Вікторія Вікторівна

(Анкета В.В. Ликової)

(23.02.1984, м. Запоріжжя) – кандидат історичних наук (2010 р.). У 2006 р. закінчила Запорізький національний університет за спеціальністю «Архівознавство». У 2006-2009 рр. – аспірант кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького національного університету. У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію «Державні селяни Південної України в першій половині ХІХ ст.». Науковий керівник – А.В. Бойко, Г.М. Васильчук. Методист деканату історичного факультету Запорізького національного університету. Член Запорізького наукового товариства ім. Я. Новицького. У жовтні-грудні 2010 р. проходила стипендіальне стажування в Інституті міждисциплінарних досліджень «Artes Liberales» Варшавського університету. Сфери наукових інтересів: соціальна історія Південної України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст., етнологія Південної України, історична регіоналістика, усна історія. Автор 20 наукових публікацій. E-mail:

Публікація про В.В. Ликову:

Ликова Вікторія Вікторівна // Наукова школа професора А.В. Бойка: персоналії та доробок / Упорядники: Ігор Лиман, Вікторія Константінова. – Запоріжжя, 2011. – С. 226-229.

Найважливіші статті В.В. Ликової, що стосуються історії Південної України:

Ревізькі сказки як джерело до соціально-економічної історії Південної України першої половини ХІХ століття (1795-1835 рр.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2007. – Вип. ХХІ. – С. 345-351.

Усні джерела в дослідженнях з гендерної історії // Усна історія в науковому дослідженні. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Запоріжжя, 23-24 травня 2008 року. – Запоріжжя: Тандем-У, 2008. – С. 23-30.

Земельна відомість державних селян // Культура народов Причерноморья. – № 144. – 2008. – С. 85-92.

Поміщики та державні селяни: імперська традиція та місцева реальність // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 19. Кн.1. – К., 2009. – С. 532-539.

Представление о грехе у украинских крестьян Степной Украины в ХІХ веке (на материалах устного нарратива рассказов Я.П. Новицкого) // Stratum plus. 2005-2009. Nr. 6. Причерноморские этюды. – СПб.-Кишинев-Одесса-Бухарест, 2009. – С. 166-173.

Групи державних селян Південної України в першій половині ХІХ ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2009. – Вип. XXVII. – С. 33-44.

Переселення малоросійських козаків на землі Чорноморського війська на початку ХІХ ст. // Чорноморська минувщина. ? Одеса, 2010. – Вип. 5. – С. 27-33.

“Багатоземельність” Південної України в першій половині ХІХ ст.: бажане та дійсне // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 22. – К., 2011. – С. 161-168.

Крестьянский надел на юге Украины в первой половине ХIХ века // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 2012 год. – М.-Брянск: РИО Брянского государственного университета, 2012. – С. 230-237.

Матеріали Державного архіву Херсонської області як джерело з історії державних селян Південної України в першій половині ХІХ ст. // Гуманітарний журнал. – 2012. – № 2-3. – С. 62-67.