Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Міхеєва Оксана Костянтинівна

(Анкета О.К. Міхеєвої)

(11.09.1971, м. Кіровоград) – доктор історичних наук (2012 р.), доцент (2003 р.). У 1998 р. закінчила з відзнакою середню школу № 32 м. Донецька. У 1993 р. закінчила історичний факультет Донецького державного університету. У 1997-1998 рр. – старший викладач кафедри історії України Донецького державного університету. У 1995-1999 рр. – аспірант кафедри історії України Донецького державного університету. У 1999 р. захистила кандидатську дисертацію «Кримінальна злочинність і боротьба з нею в Донбасі (1921-1928)». Науковий керівник – В.М. Нікольський. У 1999-2000 рр. – старший викладач кафедри філософії та релігієзнавства Донецького державного інституту штучного інтелекту. З 2000 р. – доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Донецької державної академії управління. З 2005 р. – доцент, завідувач соціологічної лабораторії при кафедрі соціології управління Донецького державного університету управління. У 2009-2011 рр. – докторант кафедри історії України Донецького національного університету. З 2011 р. – професор кафедри соціології управління Донецького державного університету управління. У 2012 р. захистила докторську дисертацію «Правоохоронні органи УСРР у роки непу: історичні аспекти формування та діяльності». Науковий консультант – В.М. Нікольський.

З 2004 р. – член Донецького відділення НТШ, з 2005 р. – член Соціологічної асоціації України, з 2010 р. – член суспільної організації «Нова доба».

Стажувалася в ряді літніх/зимових наукових шкіл: «Нові підходи і вирішення в сучасних історичних дослідженнях: методологія, історіографія, культура наукового дослідження» (Літня школа при Товаристві дослідників Центрально-Східної Європи, 26 червня – 6 липня 2000 р.); «Teaching Sociology Unconventionally» (Зимова школа, соціологічний факультет Харківського національного університету ім. В. Каразіна, 29 січня – 1 лютого 2003 р.); «Teaching Sociology Unconventionally: Communication in classroom» (Зимова школа, соціологічний факультет Харківського національного університету ім. В. Каразіна, 29 січня – 1 лютого 2004 р.). Брала участь у Tempus Project № 23250-2002. Приймаюча інституція: Політехнічний університет Каталонії (Politecnic University of Catalonia) (Барселона, жовтень 2004 р.). Учасниця HESP Regional Seminars for Excellence in Teaching (ReSET) «Rethinking Social Time and Space: National, Regional and (G)local Paradigms in Teaching Eastern and Central Europe» (2007-2009 рр.), «Cultural history» (2010-2013 рр.). Отримала стипендію ім. Жана Моне («The European social policy and models of social partnership»). У 2000-2012 рр. – організатор і співорганізатор семінарів, тренінгів, шкіл, конференцій, зокрема: серії «Молодіжних шкіл лідерства» для студентської молоді, наукових конференцій «Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління», круглого столу «Європейська соціальна політика і моделі соціального партнерства», а також ряду фахових загальноукраїнських соціологічних опитувань. Сфери наукових інтересів: соціальна історія, специфіка соціальної комунікації та культурної мотивації в транзитивних суспільствах, девіантна поведінка за умов транзитивних історичних періодів, кримінальна злочинність та діяльність правоохоронних органів в Україні у 1920-ті роки. Автор (співавтор) більше 100 наукових публікацій (зокрема, 3 монографій і 3 брошур).

Монографія О.К. Міхеєвої, що стосується історії Південної України:

Кримінальна злочинність і боротьба з нею в Донбасі (1919-1929). – Донецьк: Східний видавничий дім, 2004. – 248 с.

Найважливіші статті О.К. Міхеєвої, що стосуються історії Південної України:

Уголовная преступность и борьба с ней в Донбассе (начало 1920-х гг.) // Новые страницы в истории Донбасса / Гол. ред. З.Г. Лихолобова. – Донецьк, 1995. – Кн. 4. – С. 87-96 (у співавторстві з В. Нікольським).

Вирішення організаційного питання в міліції Донбасу протягом років непу // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Тандем-У, 1999. – Вип.VIII. – С. 54-60.

Побудова та правоохоронна діяльність НК-ДПУ в Донбасі (1918-1925 рр.) // Нові сторінки історії Донбасу: Збірник статей. – Кн. 7 / Гол. ред. З.Г. Лихолобова. – Донецьк, 1999. – С. 34-44.

Становлення радянської судової системи в Донбасі // Нові сторінки історії Донбасу: Збірник статей. – Кн. 8 / Гол. ред. З.Г. Лихолобова. – Донецьк, 2000. – Кн. 8. – С. 109-122.

Форми та методи боротьби з кримінальною злочинністю в Донбасі (1919-1929): досвід перехідних історичних періодів // Історичні та політологічні дослідження. Науковий журнал. Видання Донецького національного університету, історичного факультету. – 2002. – № 9. – С. 72-83.

Здобутки та прорахунки на шляху боротьби зі злочинністю в роки непу (на матеріалах Донбасу) // Національний університет Києво-Могилянська академія. Миколаївська філія. Наукові праці // Науково-методичний журнал. – Вип. 2. – Історичні науки. – Миколаїв, 2002. – С. 115-121.

Протиправна поведінка мешканців Донбасу в умовах непу (за даними моральної статистики) // Історичні і політологічні дослідження. – 2004. – № 2 (20). – С. 106-110.

Державна ідеологія та конструювання спільної пам’яті про минуле: організоване забуття та феномен пригадування (на прикладі пам’ятників Донецька) // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління. Матеріали другої наукової конференції (Донецьк, 14 квітня 2006 р.) – Донецьк: ДонДУУ, 2006. – С. 175-184.

Нова економічна політика 1920-х років у промисловості: на матеріалах Донбасу // Історичні і політологічні дослідження. – 2008. – № 1-2 (37-38). – С. 265-270.

Випробування владою: посадова злочинність радянської номенклатури великих міст в Україні часів непу (за матеріалами херсонської справи) // Схід-Захід: Іст.-культурол. зб. – Вип. 15. Спеціальне видання: Проблеми історичної урбаністики / За редакції Володимира Кравченка та Гелінади Грінченко. – Харків: ТОВ «НТМТ», 2011. – С. 243-263.