Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Крилова Алла Миколаївна

(Анкета А.М. Крилової)

(09.10.1983, м. Мелітополь) – кандидат історичних наук (2011 р.). У 2005 р. закінчила природничо-географічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університету за спеціальністю «географія-історія», у 2006 р. – магістратуру за спеціальністю «географія». З 2009 р. по теперішній час – співробітник кафедри історії та правознавства та Лабораторії комплексного краєзнавства Мелітопольського державного педагогічного університету. У 2006-2009 рр. – аспірант Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію «Описово-статистичні джерела дослідження землеволодіння та землекористування в Північному Приазов’ї (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)». Науковий керівник – А.В. Бойко. Сфери наукових інтересів: краєзнавство, джерелознавство, регіоналістика, аграрна історія Південної України. Автор більше 40 наукових публікацій.

E-mail:

Публікація про А.М. Крилову:

Крилова Алла Миколаївна // Наукова школа професора А.В. Бойка: персоналії та доробок / Упорядники: Ігор Лиман, Вікторія Константінова. – Запоріжжя, 2011. – С. 221-225.

Найважливіші статті А.М. Крилової, що стосуються історії Південної України:

Реалізація ліквідаційних законів російського уряду 1915-1917 років на Запоріжжі // Матеріали І Всеукраїнської наукової конференції [«Актуальні проблеми вітчизняної і всесвітньої історії»] (Луганськ, 8-9 2001 р.). – Луганськ: СНУ, 2001. – С. 89-91.

К вопросу создания банка землевладельцев // Материалы общественно-научной конференции с международным участием [«Северо-Западная Россия и Белоруссия: вопросы экологической, исторической и общественной географии»] (Псков, 27-28 ноября 2003 г.). – Псков: Издательство ПГПИ при содействии издательства ОЦНТ, 2003. – С. 244-246.

Молочанские немцы, меннониты и окружающий социум: особенности земельных отношений // Материалы XI международной научной конференции [«Российское государство, общество и этнические немцы: основные этапы и характер взаимоотношений (XVII-XXI вв.)»] (Москва, 1-3 ноября 2006 г.) / под ред. А.А. Германа. – М.: «МСНК-пресс», 2007. – С. 72-79.

Описово-статистичні джерела Спеціального межування для дослідження землеволодіння Північного Приазов’я // Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя: Просвіта, 2008. – С. 7-15.

Поземельні переписи 1877, 1887 та 1905 років: історія проведення та первинні описово-статистичні документи // Культура народов Причерноморья. – № 145. – 2008. – С. 69-75.

Описово-статистичні документи державних установ земельної позики як джерело дослідження землеволодіння та землекористування Північного Приазов’я // Культура народов Причерноморья. – № 162. – 2009. – С. 118-125.

Документи Таврійської губернської креслярні: звітність про польову роботу землемірів Спеціального межування (1861-1917) // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 19. Тематичний випуск: «Джерела локальної історії: методи дослідження, проблеми інтерпретації, популяризація». – Кн. 2. – К., 2009. –С. 168-180.

Описово-статистичні документи земських переписів як джерело дослідження землеволодіння та землекористування Північного Приазов’я // Матеріали ІІІ та IV міжнародної конференції молодих науковців [«Історична наука на початку ХХІ століття: проблеми, минуле, сучасність, перспективи»] (Херсон, 25-26 березня 2009 р.). – Херсон, 2009. – С. 153-157.

До питання про вірогідність статистики землеволодіння у “Матеріалах до оцінки земель Олександрівського повіту Катеринославської губернії» // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Теорія. Методика. Практика: Міжвуз. зб. наук. праць / Відп. ред. А.Г. Болебрух. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2009. – С. 88-103.