Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Ломака Олександр Анатолійович

(Анкета О.А. Ломаки)

(03.11.1986, м. Кіровоград) – кандидат історичних наук (2013 р.). У 2004 р. закінчив середню школу № 10 смт. Нове. У 2004-2009 рр. навчався на факультеті історії та права Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, отримавши диплом з відзнакою магістра педагогічної освіти та здобувши кваліфікацію «Викладач історії». У жовтні 2010 – квітні 2013 р. навчався в аспірантурі кафедри всесвітньої історії Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. У 2013 р. захистив кандидатську дисертацію «Етнічні процеси в Центрально-українському регіоні в кінці 40-х – початку 90-х років XX ст. (на матеріалах Кіровоградської області)». Науковий керівник – С.С. Парсамов. У 2010-2013 рр. – учасник усноісторичних і етнографічних експедицій по районах Кіровоградської області. Сфери наукових інтересів: динаміка чисельності населення та етнодемографічні тенденції, міжетнічні шлюби, етномовна ситуація на Кіровоградщині у другій половині ХХ століття та умови, за яких відбувалося становлення україномовної й російськомовної груп. Автор більше 10 наукових статей.

Е-mail:

Найважливіші статті О.А. Ломаки, що стосуються історії Південної України:

Етнографічні та лінгвістичні дослідження населення Олександрівського району Кіровоградської області (за результатами етнографічної експедиції 2011 року) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць / Відп. ред. Г.В. Боряк. – К.: НАН України, Інститут історії України, 2011. – Число 18. – С. 130-135.

Розвиток етносоціальних процесів в Кіровоградській області у 1959-1989 роках // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. – Вип. 36. – К.: УНІСЕРВ, 2011. – С. 91-97.

Передумови появи штундизму в південноукраїнських землях у кінці ХVIII – протягом ХIХ століття // Наукові записки. Серія: Історичні науки. – Вип. 14. – Кіровоград, 2011. – С. 46-54.

Дослідження демографічної та мовної ситуації Олександрівського району Кіровоградської області (за результатами етнографічної експедиції 2011 року) // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського: Збірник наукових праць. – Вип. 3.32: Історичні науки. – Миколаїв: МНУ, 2012. – С. 36-43.

Етномовна ситуація в промисловій та сільськогосподарській сферах Кіровоградської області в другій половині ХХ століття // Наукові записки. Серія: Історичні науки. – Вип. 17. – Кіровоград, 2012. – С. 11-21.

Межэтнические браки Кировоградской области второй половины ХХ века // Альманах современной науки и образования. – Тамбов: Грамота, 2012. – № 12 (67): в 2-х ч. Ч. 2. – С. 98-101.

Динаміка чисельності та особливості територіального розміщення населення Кіровоградської області в другій половині ХХ ст. // Матеріали І всеукраїнської науково-практичної конференції «Історико-філософські читання молодих учених» (12 квітня 2012). – Суми, 2012. – С. 190-194.

Стан міжетнічних шлюбів в Кіровоградській області у 60-ті роки ХХ ст. // Аркасівські читання: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (27 квітня 2012). – Миколаїв, 2012. – С. 277-280.