Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Олійник Олександр Леонтійович

(Анкета О.Л. Олійника)

(14.02.1960, м. Дніпродзержинськ) – кандидат історичних наук (2008 р.). У 1977 р. закінчив середню школу № 65 м. Запоріжжя. Працював столяром меблевої фабрики ВО «Запоріждерев». У 1978-1980 рр. служив у підрозділах морської піхоти Чорноморського флоту. У 1981-1986 рр. навчався на історичному факультеті Сімферопольського державного університету, отримавши диплом зі спеціальності «Історик, викладач історії і суспільствознавства». З 1987 р. – науковий співробітник Запорізького обласного краєзнавчого музею; у 1988-1992 рр. – старший науковий співробітник Експедиції підводних археологічних робіт (ЕПАР). Співавтор наукових програм «Малі річки Південної України», «Шляхами козацької слави», «Дорогами із варяг в греки». Учасник кількох наукових експедицій, в тому числі і міжнародних. З 1992 р. – викладач історії та заступник директора з науково-методичної роботи гімназії № 107 м. Запоріжжя.

З 1999 р. – менеджер Запорізького регіонального представництва ЗАТ «Оболонь». У 2005-2009 рр. – голова Запорізької районної державної адміністрації. У 2008 р. захистив кандидатську дисертацію «Зимівник в соціально-економічному розвитку Запорозьких Вольностей (1734-1775 рр.)». Науковий керівник – А.В. Бойко. У 2008 р. закінчив факультет вищих керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, здобувши кваліфікацію магістра управління суспільним розвитком. У 2010-2012 рр. – докторант Національної академії державного управління при Президентові України. З 2010 р. – доцент кафедри державного управління і менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України (м. Київ). Працює над докторською дисертацією «Традиції врядування в Україні другої половини XVII-XVIII століття». Науковий консультант – С.О. Борисевич Нині – професор кафедри державного управління та земельного кадастру Класичного приватного університету (м. Запоріжжя). Член Запорізького наукового товариства ім. Я. Новицького з дня його заснування. Сфери наукових інтересів: археологія, історія запорозького козацтва, історія державного управління, усна історія. Автор більш ніж 120 наукових публікацій (зокрема, 2 монографій та 1 брошури).

E-mail:

Публікації про О.Л. Олійника та рецензії на його праці:

Олійник О.Л. // Бібліографічний покажчик публікацій

Авраменко А.М. Исследование о запорожском зимовнике // Культурная жизнь юга России. – № 3 (17) – 2006. – С. 76-79.

Олійник Олександр Леонтійович // Наукова школа професора А.В. Бойка: персоналії та доробок / Упорядники: Ігор Лиман, Вікторія Константінова. – Запоріжжя, 2011. – С. 259-264.

Монографії та брошура О.Л. Олійника, що стосуються історії Південної України:

Запорозький зимівник. – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 1997. – 62 с.

Запорозький зимівник часів Нової Січі (1734-1775). – Запоріжжя: Дике Поле, 2005. – 255 с.

Врядування в Україні княжої та козацької доби. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2012. – 320 с.

Найважливіші статті О.Л. Олійника, що стосуються історії Південної України:

До причин ліквідації Запорозької Січі // Український історичний журнал. – 1992. – № 2. – С. 33-39.

Місце зимівника в територіально-адміністративному устрої Запорозьких Вольностей. Південна Україна XVIII-XIX ст. // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна XVIII-XIX століття. – Вип. 1. – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 1996. – С. 52-56.

Проблема землеволодіння в Запорозьких Вольностях // Наукові доповіді студентів та аспірантів кафедри історії України ЗДУ. – Вип. 2. – Запоріжжя. РА «Тандем-У», 1997. – С. 15-18.

Соціальний склад мешканців зимівників // Запорозьке козацтво в пам’ятках історії та культури. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 2-4 жовтня 1997 р.). – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 1997. – С. 96-104.

Продуктивність зимівничого господарства часів Нової Січі // Збірник наукових праць молодих вчених та аспірантів історичного факультету ЗДУ. – Запоріжжя, 1999. – № 5. – С. 72-80.

Зимівник в колонізаційних процесах Південної України періоду Нової Січі // Запорозька Старовина. – Вип. ІІ. – Київ-Запоріжжя, 2002. – С. 122-130.

Кількість та типологія запорозьких зимівників за часів Нової Січі // Запорозька старовина. – Вип. 3. – Запоріжжя: [Мотор-Січ], 2005. – С. 64-75.

Деякі світоглядно-есхатологічні особливості в середовищі запорожців часів Нової Січі // Кубань-Україна. Питання історико-культурної взаємодії. – Вип. IV. – Краснодар-Київ: ЭДВИ, 2010. – С. 154-166.

Формування демократичних традицій врядування в запорозькому товаристві // Музейний вісник. Науково-теоретичний щорічник. – Вип. 10. – Запоріжжя, 2010. – С. 79-90.

Ґенеза інституту влади Запорозьких Вольностей за Нової Січі (1734-1775) // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. – К.: ВІР УАН, 2011. – Вип. 52 (спецвипуск). – С. 159-165.