Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Мільчев Володимир Іванович

Вікторія Константінова

(22.04.1972, м. Запоріжжя) – доктор історичних наук (2011 р.), професор (2013 р.). У 1994 р. закінчив Запорізький державний університет за спеціальністю «Історія». У 1996-1999 рр. – аспірант кафедри історії України Запорізького державного університету. З 1999 р. – асистент кафедри історії України ЗДУ. З 2000 р. – старший викладач, а з 2001 р. – доцент кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін ЗДУ. У 2000 р. захистив кандидатську дисертацію «Болгарське населення Південної України у XVIII столітті». Науковий керівник – А.В. Бойко. У 2002-2005 рр. докторант кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького державного (національного) університету З 2011 р. – завідувач кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького національного університету. Докторську дисертацію «Джерела з соціальної історії запорозького козацтва XVIII століття» захистив 28 квітня 2011 р. Науковий консультант – А.В. Бойко. Старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України (Запорізьке відділення), член правління Запорізького наукового товариства ім. Я. Новицького.

Сфери наукових інтересів: історія парамілітарних спільнот Східної та Центральної Європи (козаки, гайдуки, граничари та ін.) у XVII-XVIII ст. Під науковим керівництвом В.І. Мільчева упродовж 2007-2010 рр. успішно захищено 3 кандидатські дисертації (Р.Л. Молдавський (2007); Ю.О. Іріоглу (2009), О.П. Мірущенко (2010)). Нині є науковим керівником п’ятьох аспірантів і пошукачів. Автор і упорядник близько 140 наукових публікацій.

E-mail:

Статті про В.І. Мільчева та рецензії на його публікації:

Милчев Владимир Иванов // Български историци: биографично-библиографски справочник. 3-о издание. Съст. Петър Чолов. – София: Академично издателство «Проф. Марин Дринов», 2010. – С. 198.

[Без автора]. Ново за българските преселници в Украйна [Рец.: Болгарські переселенці на півдні України. 1724 – 1800 рр. – Київ-Запоріжжя, РА «Тандем-У», 2001. – 198 с.] // Български хоризонти. Списание на научно дружество на българистите в Република Молдова. – № 1. – Кишинев, 2001. – С. 18.

Лали? Средоjе. Рец.: Канцелярія Новосербського корпусу / Упорядники: В. Мільчев, О. Посунько / Передмови: С. Гаврилович, С. Лалич, В. Мільчев, О. Посунько // Джерела з історії Південної України. Том 7. – Запоріжжя: Тандем-У, 2005. – 442 с.// Зборник Матице српске за историjу. – Бр. 75-76. – Нови Сад, 2007. – С. 237-238.

Лиман І. Рец. на кн.: Мільчев В. Соціальна історія запорозького козацтва кінця XVII – XVIII століття: джерелознавчий аналіз. – Запоріжжя: АА Тандем, 2008. – 369 с., іл. // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2008. – Вип. ХХІІ. – С. 263-265.

Прігарін О. Соціальний потенціал джерел динамічної меншини [Рец.: Мільчев В. Соціальна історія запорозького козацтва кінця XVII – XVIII століття: джерелознавчий аналіз. – Запоріжжя: АА Тандем, 2008. – 369 с., іл.] // Записки історичного факультету. – Вип. 20. – Одеса: ОНУ, 2009. – С. 400-402.

Васильчук Г.М. Рец. на монографію: Мільчев В.І. Соціальна історія запорозького козацтва кінця XVII-XVIII століття: джерелознавчий аналіз. – Запоріжжя: АА «Тандем», 2008. – 369 с., іл. 400 прим. // Історія української науки на межі тисячоліть: Зб. наук. праць / Відп. редактор О.Я. Пилипчук. Вип. 46. – К., 2010. – С. 249-252.

Івченко Богдан. Рец.: Запорожці на Військовому Кордоні Австрійської імперії. 1785 – 1790 рр. (дослідження та матеріали). – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 2007. – 172 с., іл. // Критика. – № 9-10. – 2010.

Сень Д.В. Новое исследование по истории казачества. [Рец. Мільчев В. Соціальна історія запорозького козацтва кінця XVII – XVIII століття: джерелознавчий аналіз. – Запоріжжя: АА Тандем, 2008. – 369 с., ил. – Тираж 400 екз.] // Культурная жизнь Юга России. – 2011. – № 1. – С. 112-113.

Мільчев Володимир Іванович // Наукова школа професора А.В. Бойка: персоналії та доробок / Упорядники: Ігор Лиман, Вікторія Константінова. – Запоріжжя, 2011. – С. 150-165.

Монографії, археографічні видання, брошури В.І. Мільчева, що стосуються історії Південної України:

Матеріали до історії болгарського населення України XVIII століття. – Запоріжжя, РА «Тандем-У», 1999. – 236 с.

Міжконфесійні взаємини на півдні України ХVІІІ-ХХ століття. – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 1999. – 252 с. (у співавторстві з А. Бойком, Т. Грушовою, І. Лиманом, О. Ігнатушею, Л. Рощиною (Маленко), Р. Шияном).

Болгарські переселенці на півдні України. 1724-1800 рр. – Київ-Запоріжжя, РА «Тандем-У», 2001. – 198 с. + V карт.

Нариси з історії Нікопольського району (від найдавніших часів до початку ХХ століття). – Київ-Нікополь-Запоріжжя: «Тандем-У», 2002. – 399 с. (у співавторстві з Г. Шахровим, В. Грибовським, С. Леп’явко, І. Стороженком, Ю. Мициком, І. Лиманом, М. Жуковським, І. Савченко, В. Константіновою (Циберт), А. Бойком, Ю. Головко, С. Білівненком, С. Абросимовою, Н. Суревою, І. Анцишкіним, О. Приймаком, В. Чопом).

Кордони Війська Запорозького та діяльність російсько-турецької межової комісії 1705 р. – Запоріжжя: ВАТ «Мотор-Січ», 2004. – 80 с.

Адміністративний устрій Південної України (середина XVIII – перша половина ХІХ століття) / Упорядники: А. Бойко, В. Козирєв, В. Мільчев, І. Савченко, Н. Сурева / Передмова: І. Савченко // Джерела з історії Південної України. Том 1. Видання 2-е, виправлене і доповнене. – Запоріжжя: Тандем-У, 2005. – 528 с. + XLI с.

Канцелярія Новосербського корпусу / Упорядники: В. Мільчев, О. Посунько / Передмови: С. Гаврилович, С. Лалич, В. Мільчев, О. Посунько // Джерела з історії Південної України. Том 7. – Запоріжжя: Тандем-У, 2005. – 442 с.

Джерела з історії Південної України. Том 9 // Мемуари та щоденники. Частина 2 / Упорядники: А. Бойко, В. Мільчев. – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 2006. – 632 с.

Документи та матеріали до історії приазовських албанців // Старожитності Південної України. Вип. 18 / Упорядники: А. Бойко, Л. Брацило, І. Козлова, В. Мільчев, О. Тедеєв. – Запоріжжя, 2006. – 168 с.; іл.

Запорожці на Військовому Кордоні Австрійської імперії. 1785-1790 рр. (дослідження та матеріали). – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 2007. – 172 с., іл.

Соціальна історія запорозького козацтва кінця XVII-XVIII ст. (джерелознавчий аналіз). – Запоріжжя: АА Тандем, 2008. – 369 с.

Усна історія: теорія та практика / Упорядники А. Бойко, С. Білівненко, Ю. Головко та інші. – Запоріжжя: Тандем-У, 2008. – 100 с. (у співавторстві з А. Бойком, С. Білівненком, Ю. Головко, Н. Суревою, Н. Швайбою).

Нариси з історії запорозького козацтва XVIII століття (спроба історичної реконструкції на основі писемних джерел). – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 2009. – 108 с.

Петро Калнишевський та його доба. Документи та матеріали / Упорядники: В. Грибовський, В. Мільчев, І. Синяк. – К., 2009. – 432 с.

У боях за історію (до 50-річчя професора Анатолія Бойка) / Упорядники: Головко Ю.І., Мільчев В.І., Молдавський Р.Л., Швайба Н.І. – Запоріжжя: АА Тандем, 2010. – 128 с., іл.

Шматов Микола. Це було під Великою Лепетихою (грудень 1943-січень 1944 рр.) / Упорядник В. Мільчев / Воєнні мемуари. Вип. 2. – Запоріжжя, 2010. – 92 с.

Архімандрит Леонтій (Лука Яценко-Зеленський). Подорожі на Запорозьку Січ у 1749-1750 і 1751 рр. / Упорядники: В. Грибовський, В. Мільчев. – К., 2012. – 100 с.

Найважливіші статті В.І. Мільчева, що стосуються історії Південної України:

Болгарська еміграція до України у XVIII столітті // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна XVIII-XIX століття. – Вип. 3. – Запоріжжя, РА «Тандем-У», 1998. – С. 114-122.

Болгарський і Македонський гусарські полки в системі урядової військової колонізації на півдні України (1759-1762/63 рр.) // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 5. – К., 1999. – С. 45-57.

Початок переселення болгар на Україну: діяльність комісії І. Албанеза та створення Сербського гусарського полку (1723-1730 рр.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 1999. – Вип. VI. – С. 26-38.

Джерела з історії формування балканських діаспор в Україні XVIII століття у фонді Київської губернської канцелярії ЦДІА України (м. Київ) // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 7. – К., 2001. – С. 122-141.

Два хусарски полка с българско участие в системата на държавната военна колонизация в Южна Украйна (1759-1762/63 г.) // Исторически преглед. – № 5-6. – София, 2002. – С. 154-165.

Проект реформування устрою Запорожжя генерал-майора Карла Штофельна (1765 р.) // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна XVIII-XIX століття. – Вип. 7. – Запоріжжя, РА «Тандем-У», 2003. – С. 35-55 (у співавторстві з Ю.П. Князьковим).

Заснування, організаційне оформлення та перші кроки Сербського гусарського полку (1724-1734 рр.) // Сеоба срба у Руско царство половином 18 века. Зборник радова са меёународног научног скупа у Новом Саду 7-9 маjа 2003 године. – Нови Сад: ПАН-ПАПИР, 2005. – С. 164-182.

Мемуари та щоденники селян Південної України в археографічному вимірі // Мемуари та щоденники. Частина 1. / Упорядники: А. Бойко, С. Плохій / Передмови: С. Плохій, А. Бойко, В. Чоп, В. Мільчев // Джерела з історії Південної України. Том 5. Книга 1. – Запоріжжя: Тандем-У, 2005. – С. 74-96.

Матеріали фіскального, поліційного та церковного обліку як джерело з соціальної історії запорозького козацтва XVIII століття // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 20. – К., 2010. – С. 68-82.

У витоків наукового дослідження історії Запорожжя: вітчизняні та зарубіжні автори XVIII ст. // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 24. – К., 2012. – С. 199-209.