Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Крилов Микола Володимирович

(Анкета М.В. Крилова)

(8.03.1953, м. Шостка) – кандидат географічних наук (1986 р.), доцент (1991 р.). У 1970 р. закінчив середню школу № 20 м. Мелітополя. У 1970-1975 рр. навчався на природничо-географічному факультеті Мелітопольського державного педагогічного інституту, отримавши диплом зі спеціальності «Вчитель географії та біології середньої школи». У 1975-1977 рр. працював вчителем Губівської СШ на Кіровоградщині. У 1977-1978 рр. – другий секретар Компаніївського РК ЛКСМУ. У 1978-1979 рр. служив у лавах Радянської Армії. У листопаді 1979 – грудні 1981 р. навчався в аспірантурі Ленінградського державного педагогічного інституту імені О.І. Герцена. У 1986 р. захистив кандидатську дисертацію «Історико-географічний аналіз територіальної диференціації природокористування в межах середньо- та південностепової підзон лівобережної України». Науковий керівник – В.С. Жекулін.

З грудня 1981 р. – викладач (асистент, старший викладач, доцент) Мелітопольського державного педагогічного інституту (з 2001 р. університету). Завідувач міжкафедральної лабораторії комплексного краєзнавства. Доцент кафедри географії України та краєзнавства Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. У вересні 1991 – вересні 1993 р. перебував у докторантурі Ленінградського державного педагогічного інституту імені О.І. Герцена. Дійсний член, співзасновник Запорізького наукового товариства імені Я. Новицького. З 2012 р. – член Спілки краєзнавців Мелітопольщини. У якості міжнародного експерта залучався до виконання теми «Бачення дельти Дунаю» (Всесвітній Фонд Дикої Природи, 2002 р.) та «Підтримка традиційного природокористування» (Світовий Банк Реконструкції та Розвитку, 2002-2003 рр.).

Сфери наукових інтересів: історична географія Степової України, джерелознавство, краєзнавство. Досліджує соціально-економічну історію Запорізької області: процеси заселення її території, роль різних етнічних груп в формуванні сітки розселення, розвиток сільського господарства, промисловості, соціальної сфери. Нагороди: медаль «За розвиток Запорізького краю» (2008 р.), орден «За вагомий внесок у розвиток міста Мелітополя» (2013 р.) Автор і упорядник понад 130 наукових праць (зокрема, 10 монографій, близько 120 наукових статей).

E-mail:

Публікації про М.В. Крилова:

Крылов Николай Владимирович // Кто есть кто на Мелитопольщине: информационно-биографический сборник. – Х.: Факт, 2004. – С. 167.

Исмаилов В. Крылов Николай Владимирович // От короны до трезубца: история города Мелитополя и уезда. – Мелитополь: 2006. – С. 196.

Крилов Микола Володимирович // Географи Мелітопольського державного педагогічного інституту. Історичний нарис. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2010. – С. 58-59.

Крилов Микола Володимирович // Знаменні та пам’ятні дати Запоріжжя на 2013 рік: Календар і короткі довідки з бібліографічними списками. – Запоріжжя: АА Тандем, 2012. – С. 36-38.

Книги М.В. Крилова, що стосуються історії Південної України:

Мелитопольский район: прошлое и настоящее. 70 лет. – Мелитополь: Мелитополь, 2000. – 39 с. (у співавторстві з С.В. Воловником, А.М. Криловою).

Пам’ять втрачених сіл (Зниклі ойконіми Запоріжжя: 1945-2000). Довідник. – Мелітополь: Мелітополь, 2002. – 76 с.

Очерки по истории города Мелитополя. 1814-1917 гг. – Запоріжжя: РА Тандем-У, 2008. – 344 с.

Северная Таврия на почтовых открытках ХХ века. – К.: КВИЦ, 2010. – 340 с. (у співавторстві з В.І. Резником, О.Г. Харченком, Ю.А. Фірсовим, О.М. Алексєєвим, С.В. Воловником, С.Г. Криловим).

Улицы Мелитополя: историко-географический словарь. – Мелитополь: ООО «Издательский дом МГТ», 2011. – 72 с.

История Мелитополя в датах: 2013 год. Календарь и краткие справки / Составители Н.В. Крылов и А.Н. Крылова. – Мелитополь: Мелитополь, 2012. – 36 с.

Найважливіші статті М.В. Крилова, що стосуються історії Південної України:

Этапы формирования и развития Запорожской областной сети расселения // Географический анализ природных и социально-экономических образований. – Казань: б.и., 1986. – С. 34-35 (у співавторстві з В.І. Криловою, Н.П. Боганець).

Административно-территориальное устройство Запорожской области: 1917-1999 гг. // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 1999. – Вип. VIII. – С. 95-103.

Развитие промышленности в Молочанских меннонитских колоніях в дореволюционный период // Історична наука: проблеми розвитку. – Луганськ, 2002. – С. 55-58 (у співавторстві з А.М. Криловою).

Основні тенденції та особливості етноісторичного розвитку Запорізького Приазов’я // Етнокультурний ландшафт Північного Приазов’я. – Сімферополь: Таврія, 2004. – С. 35-47 (у співавторстві з О.С. Арабаджі).

Трансформація розселення менонітів та німців у Молочанському регіоні в дорадянський період // Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. – Херсон, 2005. – С. 184-188.

Армяне Мелитополя // Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України. – Запоріжжя: 2005. – С. 99-102 (у співавторстві з С.В. Москальовим).

Об экспедиционных исследованиях меннонитов в 2000-2006 гг. // Русские немцы. – № 2. – М., 2007. – С. 9-13.

Парадоксы русификации и украинизации населения города Мелитополя // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2007. – Вип. ХХІ. – С. 199-201.

Духобори // Енциклопедія Сучасної України. – Том 8. Дл.-Дя. – К., 2008. – С. 555.

Караимы Мелитополя: численность, расселение, занятость (исторический аспект) // Культурно-духовные основы исторической судьбы крымских караимов: традиции и современность. – Мелитополь: Издательский дом МГТ, 2012. – С. 97-104.