Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Молдавська (Лещенко) Тетяна Іванівна

Вікторія Константінова

(21.08.1983, смт Кушугум Запорізького р-ну Запорізької обл.) – кандидат історичних наук (2011 р.). У 2005 р. закінчила Запорізький національний університет за спеціальністю «Історія».

З 2005 р. – молодший науковий співробітник лабораторії біографічних та генеалогічних досліджень Запорізького національного університету, з 2008 р. – молодший науковий співробітник з держбюджетної теми «Історична пам’ять етносоціальних груп як складова формування толератного суспільства Степової України». Науковий співробітник Інститутут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію «Обласні Ради депутатів у системі владних відносин радянського суспільства у 1947-1990 рр. (на прикладі південних областей УРСР)». Науковий керівник – Г.М. Васильчук. Сфери наукових інтересів: історія місцевої влади та регіональних еліт ХХ ст., історія повсякдення. E-mail:

Публікація про Т.І. Молдавську:

Молдавська Тетяна Іванівна // Наукова школа професора А.В. Бойка: персоналії та доробок / Упорядники: Ігор Лиман, Вікторія Константінова. – Запоріжжя, 2011. – С. 249-250.

Книги Т.І. Молдавської, що стосуються історії Південної України:

“Знаю, что помнишь и ждешь”: письма семьи Золотаревых (1942-1946 гг.) / Упорядники В. Ткаченко, Т. Молдавська / «Забытые дневники». Вип. 6. – Запоріжжя, 2012. – 100 с.

Запорожцы на фронтах войны / Упорядники В. Ткаченко, Т. Молдавська, М. Мордовськой / «Забытые дневники». Вип. 7. – Запоріжжя: Інтер-М, 2012. – 76 с.

Найважливіші статті Т.І. Молдавської, що стосуються історії Південної України:

Адміністративний статус населених пунктів у 1917-1991 рр.: етапи та причини змін (на прикладі Запорізької області) // Історія і культура Придніпров’я. Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Вип. 3. – Дніпропетровськ: НГУ, 2006. – С. 184-188.

Якісний склад радянських регіональних представницьких органів влади (на прикладі Запорізької області) // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 12. – К., 2006. – С. 358-375.

Законодавче регулювання діяльності обласних рад Української РСР (друга половина ХХ ст.) // Гуманітарний журнал. – 2007. – №. 33-34. – С. 175-181.

Перші повоєнні вибори до місцевих Рад та території Запорізької області (аналіз джерел) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2007. – Вип. XХІ. – С. 365-370.

Виконавчо-управлінські структури обласних Рад УРСР у другій половині ХХ ст.: тенденції змін (на прикладі Запорізької області) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2008. – Вип. XХІV. Тематичний випуск: Соціальні та національні чинники революцій і реформ в Україні: проблеми взаємовпливів (до 90-річчя УНР). – С. 205-211.

Радянська адміністративна влада в усних спогадах жителів Запорізької області // Усна історія в науковому дослідженні. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Запоріжжя, 23-24 травня 2008 року. – Запоріжжя: Тандем-У, 2008. – С. 162-169.

Агітаційно-масова робота в Запорізькій області під час перших повоєнних виборів 1945-1947 рр. // Історія і культура Придніпров’я. Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Вип. 6. – Дніпропетровськ: НГУ, 2009. – С. 195-202.