Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Молдавський Роман Леонідович

(Анкета Р.Л. Молдавського)

(11.06.1980, м. Запоріжжя) – кандидат історичних наук (2008 р.). У 2003 р. закінчив Запорізький державний університет за спеціальністю «Історія». З 2003 р. – аспірант кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького державного університету. З 2005 р. – асистент, з 2008 р. – старший викладач, з 2011 р. – доцент кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького національного університету. У 2007 р. захистив кандидатську дисертацію «Джерела з історії Нової Дніпровської лінії (1770-1791 рр.)». Науковий керівник – В.І. Мільчев. Член Запорізького наукового товариства ім. Я. Новицького.

Член редколегій видань «Забуті щоденники», «Усна історія Степової України». Сфери наукових інтересів: укріплені лінії Південної України, історична регіоналістика, усна історія.

Автор і упорядник 24 наукових публікацій (1 монографія, 1 археографічне видання, 22 наукові статті).

E-mail:

Публікація про Р.Л. Молдавського:

Молдавський Роман Леонідович // Наукова школа професора А.В. Бойка: персоналії та доробок / Упорядники: Ігор Лиман, Вікторія Константінова. – Запоріжжя, 2011. – С. 251-258.

Монографія та археографічне видання Р.Л. Молдавського, що стосуються історії Південної України:

Нова Дніпровська лінія укріплень (1770-1791 рр.) / Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новицького; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України – Запорізьке відділення; Східний інститут українознавства ім. Ковальських – Запорізька філія / Ред. Андрєєв В., Бех В., Боряк Г., Бойко А. та ін. – Запоріжжя: Тандем-У, 2007. – 85 c. – (Запорозька спадщина; Вип. 16).

У боях за історію (до 50-річчя професора Анатолія Бойка) / Упорядники: Головко Ю.І., Мільчев В.І., Молдавський Р.Л., Швайба Н.І. – Запоріжжя: АА Тандем, 2010. – 128 с., іл.

Новицький Яків. Твори у 5-ти томах / НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; Інститут історії України; Інститут рукопису НБУ ім. В.І. Вернадського; Запорізький національний університет; Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новицького / Упорядн. А. Бойко, Р. Молдавський / Ред.: Бойко А. (голов. ред.), Брехуненко В., Боряк Г. та ін. – Т. 4. – Ч. 1. – Запоріжжя: АА Тандем, 2010. – 401 с.

Найважливіші статті Р.Л. Молдавського, що стосуються історії Південної України:

Джерела з історії Нової Дніпровської лінії у фонді 52 Російського державного військово-історичного архіву // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 10. – К., 2005. – С. 251-258.

Історія Петровської фортеці Нової Дніпровської лінії (1770-1781) // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2005. – Вип. XIX. – С. 80-85.

Картографічні джерела з історії Нової Дніпровської лінії укріплень // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 12. – К., 2006. – С. 237-250.

Малодосліджені проблеми історії Олександрівської фортеці // Історія і культура Придніпров’я. Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Вип. 3. – Дніпропетровськ: НГУ, 2006. – С. 38-47.

Проектування Нової Дніпровської лінії укріплень // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 13. – К., 2006. – С. 177-190.

Фортеці Дніпровської лінії // Пам’ятки України: історія та культура. – № 2. – К., 2007. – С. 52-57.

Картографування Запорізького краю періоду будівництва Дніпровської лінії укріплень // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2008. – Вип. XXV. – С. 166-177.

Боротьба запорозьких козаків за збереження своїх вольностей напередодні ліквідації Запорізької Січі (1770-1775 рр.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2009. – Вип. XXVI. – С. 196-200.

Будівництво Дніпровської лінії укріплень // Військово-історичний альманах. – Ч. 20. – К.: Музей збройних сил України, 2010. – С. 96-105.

Історіографічна традиція дослідження Нової Дніпровської лінії укріплень // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 23. – К., 2011. – С. 105-123.