Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Мірущенко Олександр Павлович

Вікторія Константінова

(22.10.1973, м. Запоріжжя) – кандидат історичних наук (2010). З 1990 р. розпочав трудову діяльність у Запорізькому обласному краєзнавчому музеї. Обіймав посади слюсаря, агента з постачання, інженера. З 1996 року був переведений на посаду молодшого наукового співробітника. З 1998 р. – старший науковий співробітник. 1997 р. закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю »Історія». У 2005 р. був переведений до Національного заповідника «Хортиця» на посаду завідувача відділом Музею історії запорозького козацтва. У 2010 р. захистив кандидатську дисертацію «Економічна політика російського уряду на Запорожжі періоду Нової Січі (1734-1775 рр.)». Науковий керівник – В.І. Мільчев. Член Запорізького наукового товариства ім. Я. Новицького, член ICOM (міжнародної ради музеїв). Сфери наукових інтересів: історія запорозького козацтва, музейна справа, економічна історія, усна історія. Автор і упорядник більше 50 наукових публікацій. E-mail:

Публікації про О.П. Мірущенка:

Мірущенко Олександр Павлович // Наукова школа професора А.В. Бойка: персоналії та доробок / Упорядники: Ігор Лиман, Вікторія Константінова. – Запоріжжя, 2011. – С. 243-248.

Найважливіші статті О.П. Мірущенка, що стосуються історії Південної України:

Висвітлення в архіві Коша Нової Запорозької Січі російсько-кримських відносин наприкінці 50-х – на початку 60-х рр. XVIII ст. // Запорозьке козацтво в пам’ятках історії та культури. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя,

2-4 жовтня 1997 р.). – Секція I, IІ. – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 1997. – С. 196-201.

Виплата жалування запорозьким козакам в період Нової Січі // Південна Україна ХVIII-XIX століття: Записки науково-дослідної лабораторії ЗДУ. – Запоріжжя: РА Тандем-У, 1999. – Вип. 4 (5). – С. 124-133.

Вирішення Кошем економічних питань під час відправлення запорозьких депутацій до Петербурга // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 5. – К., 1999. – С. 80-97.

Козацькі сокири з колекції Запорізького обласного краєзнавчого музею // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. – Вип. 8. – К., 1999. – С. 98-199.

Економічна політика Коша в останнє десятиліття існування Запорозьких Вольностей // Музейний вісник. Науково-теоретичний щорічник. – Вип. 3. – Запоріжжя, 2003. – С. 48-67.

. Російський уряд та територіальна політика на південних та східних кордонах Вольностей у середині XVIII ст. // Музейний вісник. Науково-теоретичний щорічник. – Вип. 4. – Запоріжжя, 2004. – С. 70-76.

Вплив геополітичного становища Нової Січі на економічний розвиток Запорозьких Вольностей // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: ЗДУ, 2005. – Вип. ХIХ. – С. 44-55.

Економічний розвиток Війська Запорозького в роки російсько-турецької війни 1768-1774 рр. // Київська старовина. – К., 2005. – № 3. – С. 128-143.

Найбільший острів на Дніпрі // Заповідна Хортиця. – Запоріжжя: Дике Поле, 2006 – С. 11-33 (у співавторстві з М.А. Остапенком).

Висвітлення історії запорозького козацтва XVIII ст. на виставці “Запорозькі Вольності в часи Нової Січі та Петра Калнишевського” // Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції «Запорозьке козацтво в пам’ятках та музейній практиці». – Запоріжжя, 2008. – С. 254-261.