Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Олененко Анна Геннадіївна

(Анкета А.Г. Олененко)

(29.04.1985, м. Кам’янка-Дніпровська Запорізької обл.) – кандидат історичних наук (2013 р.). У 2002 р. закінчила Кам’янсько-Дніпровську середню школу № 1. У 2002-2007 рр. навчалась на історичному факультеті Запорізького національного університету, отримавши диплом магістра та кваліфікацію історика, архівознавця, викладача історії. У 2007-2013 рр навчалась в аспірантурі Запорізького національного університету. З вересня 2007 р по січень 2013 р. – науковий співробітник бібліотеки Запорізького національного університету. З грудня 2007 р. по червень 2008 р. – асистент кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького національного університету. З 2012 р. – старший викладач Запорізького факультету Київського національного університету культури і мистецтв. У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію «Документація Азовської губернської канцелярії: проблеми формування, повноти та інформативності (1775-1784 рр.)». Науковий керівник – Ю.І. Головко.

Сфери наукових інтересів: історія Степової України ХVIII ст., джерелознавство, усна історія Степової України, екологічна історія. Автор і упорядник 15 наукових праць (зокрема, 1 монографії, 1 археографічного видання (у співавторстві), 13 наукових статей та повідомлень).

E-mail:

Публікація про А.Г. Олененко:

Олененко Анна Геннадіївна // Наукова школа професора А.В. Бойка: персоналії та доробок / Упорядники: Ігор Лиман, Вікторія Константінова. – Запоріжжя, 2011. – С. 328-329.

Археографічне видання та монографія А.Г. Олененко, що стосуються історії Південної України:

Азовське намісництво: нереалізований проект / Упорядн., передм. О.С. Панкєєв, А.Г. Олененко. – Запоріжжя, 2011. – 98 с.

Азовська губернська канцелярія (1775-1784): історія установи та її документації. – Запоріжжя, 2013. – 304 с.

Найважливіші статті А.Г. Олененко, що стосуються історії Південної України:

Археографічні публікації документів Азовської губернської канцелярії // Музейний вісник. Науково-теоретичний щорічник. – Вип. 9. – Запоріжжя, 2009. – С. 121-132.

Використання документів Азовської губернської канцелярії у дослідженні історії Південної України // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2009. – Вип. XXVII. – С. 323-331.

Нереалізований проект заснування військового училища у Катеринославі // Історія і культура Придніпров’я. Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Вип. 6. – Дніпропетровськ: НГУ, 2009. – С. 110-116.

Організація поштової служби в Азовській губернії // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 18. – К., 2009. – С. 30-39.

Уніфікація військових звань козаків після зруйнування Запорозької Січі (на матеріалах Азовської губернської

канцелярії) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2009. – Вип. XXVI. – С. 114-117.

Регламентація діяльності Азовської губернської канцелярії: аналіз нормативно-правових актів // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 21. – К., 2010. – С. 14-26.

Азовська губернська канцелярія: структура, функції, штат (1775-1784) // Історія і культура Придніпров’я. Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Вип. 8. – Дніпропетровськ: НГУ, 2011. – С. 177-184.

Формулярні списки як джерело з історії чиновництва Азовської губернії // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 22. – К., 2011. – С. 97-106.

Документація Азовської губернської канцелярії як джерело з історії злочинності в Азовській губернії (1775-1783) // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 23. – К., 2011. – С. 66-80.

Особливості адміністративно-територіального устрою Азовської губернії // Музейний вісник. Науково-теоретичний щорічник. – Вип. 12. – Запоріжжя, 2012. – С. 95-101.