Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Кушнір Людмила Володимирівна

(Анкета Л.В. Кушнір)

(05.02.1981, м. Красний Лиман) – кандидат історичних наук (2009 р.). У 1998 р. закінчила середню школу № 2 м. Красний Лиман. У 1998-2003 рр. навчалася на історичному факультеті Донецького національного університету, отримавши в 2002 р. ступінь бакалавра з історії, диплом зі спеціальності «Історія» з відзнакою, а у 2003 р. – ступінь магістра з історії, диплом зі спеціальності «Історія» з відзнакою. У 2003-2006 рр. навчалася в денній аспірантурі Донецького національного університету. У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію «Діяльність жіночих рад Донбасу (1920-1933 рр.)». Науковий керівник – М.Є. Безпалов. У 2001-2003 рр. – викладач історії в загальноосвітніх школах м. Донецька. З 2006 р. – викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Донецької філії Українського державного університету фінансів і міжнародної торгівлі. Сфери наукових інтересів: історія жіночого руху в Донбасі та в Україні, ґендерна освіта, історія повсякденності, реформа вищої школи України в контексті Болонського процесу. Автор 16 наукових статей та тез.

E-mail:

Найважливіші статті Л.В. Кушнір, що стосуються історії Південної України:

“Женский вопрос” в Донбассе 20-х годов ХХ в. (по материалам периодической печати) // Нові сторінки історії Донбасу: Збірник статей. – Кн. 10 / Голов. ред. З.Г. Лихолобова. – Донецьк: ДонНУ, 2003. – С. 187-193.

Діяльність жінвідділів Донбасу у справі ліквідації неписьменності жінок у 1920-і рр. // Нові сторінки історії Донбасу: Збірник статей. – Кн. 11 / Голов. ред. З.Г. Лихолобова. – Донецьк: ДонНУ, 2004. – С. 137-144.

Жіноча професійна освіта у Донбасі в 20-ті – 30-ті рр. ХХ ст. // Історичні і політологічні дослідження / Гол. ред. П.В. Добров. – Донецьк: ДонНУ, 2004. – № 4 (22). – С. 96-101.

Діяльність жіночих рад по поліпшенню побутових умов населення Донбасу в 20-30-ті рр. ХХ ст. // Наукові праці Донецької філії Українського державного університету економіки і фінансів / За ред. к.е.н. О.І. Ястремського. – Вип. 1-2. – Донецьк: ДФ УДУЕФ, 2006. – С. 30-43.

Створення партійно-державних органів для роботи серед жінок Донбасу (1920-1934 рр.) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. – Т. 12. – Донецьк: Український культурологічний центр, 2006. – С. 137-144.

Роль жінвідділів у залученні жінок до виробництва у 1921-1933 рр. // Нові сторінки історії Донбасу: Збірник статей / Голов. ред. З.Г. Лихолобова. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – С. 83-93.

Вплив жіночих рад Донбасу на рішення морально-етичних проблем родинних стосунків (1920 поч. 1930-х рр. ХХ ст.) // Матеріали звітної конференції «Жіночому руху в Донбасі – 90», 10 квітня 2009 р. – Донецьк, 2009. – С. 3-10.

Сучасні жіночі організації Донбасу: основні напрямки діяльності // Матеріали регіональної конференції викладачів і аспірантів «Модернізація українського суспільства: стан, проблеми, перспективи», 17 квітня 2013 р. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2013. – С. 39-42.