Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Молочко Євгенія Валентинівна

(Анкета Є.В. Молочко)

(06.07.1987, м. Джанкой) – кандидат історичних наук (2013 р.). У 2004 р. закінчила середню школу № 1 м. Джанкоя. У 2004-2009 рр. навчалася на історичному факультеті Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського, отримавши диплом зі спеціальності «Історія». У листопаді 2009 – жовтні 2012 р. навчалася в аспірантурі Центру пам’яткознавства НАН України.

У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію «Популяризація культурної спадщини Криму (ХІХ – початок ХХ століття)». Науковий керівник – А.А. Непомнящий. З 2008 р. – член Національої спілки краєзнавців України. Сфери наукових інтересів: історія Південної України ХVIII-XX ст., джерелознавство, охорона культурної спадщини. Досліджує вивчення та охорону культурної спадщини Криму в XVIII-ХХ ст.; займається пошуком та введенням до наукового обігу джерел з історії регіону, джерелознавчими студіями. Автор і упорядник близько 30 наукових статей.

Найважливіші статті Є.В. Молочко, що стосуються історії Південної України:

Вивчення, популяризація та охорона пам’яток історії та культури Севастополя: екскурсійна діяльність у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття // Краєзнавство. – 2010. – № 1/2. – С. 149-154.

Популяризація пам’яток історії та культури Криму у творчому наробку В.Х. Кондаракі // Чорноморський літопис. – 2010. – Вип. 2. – С. 128-131.

Екскурсії як форма вивчення й охорони пам’яток історії та культури Криму (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Праці Центру пам’яткознавства: зб. наук. праць / НАН України; УТОПІК. – К., 2010. – Вип. 17. – С. 245-260.

Путеводители второй половины XIX – начала ХХ века как форма популяризации памятников истории и культуры Крыма // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. –Сер.: Исторические науки. – 2010. – Т. 23 (62). – № 1. – С. 133-138.

Пещерные города Крыма как объект изучения историко-культурного наследия (по запискам Е.Л. Маркова) // Таврійські студії. – 2011. – № 1. – С. 114-121.

Питання охорони історико-культурної спадщини Криму в роботах краєзнавців-популяризаторів // Праці Центру пам’яткознавства : зб. наук. праць / НАН України; УТОПІК. – К., 2011. – Вип. 19. – С. 199-210.

Популяризація культурної спадщини Криму (1834-1920): до історії вивчення питання // Чорноморський літопис. – 2011. – Вип. 4. – С. 123-131.

Фіксація стану пам’яток Криму в путівниках ХІХ – початку ХХ століття // Праці Центру пам’яткознавства: зб. наук. праць / НАН України; УТОПІК. – К., 2011. – Вип. 20. – С. 214-226.

Довідкові видання для мандрівників першої половини ХІХ століття як історичне джерело з вивчення пам’яток історії та культури: на прикладі Криму // Історичний архів: наук. студії / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2012. – Вип. 8. – С. 137-144.

Пам’яткоохоронна справа в Криму у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. як складова екскурсійної діяльності наукових товариств // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини: зб. наук. праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Ін-т проблем сучасного мистецтва Нац. академії мистецтв України. – К., 2010. – Вип. 7. – С. 123-135.