Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 209 1930, травень. – Твір вступника до Бердянського педагогічного технікуму Н. Глоби

Жовтень на Вкраїні.

Хлібозаготівля 29 року.

Колективізація с.-г.

Весняна засівна компанія та її значення.

Індустріялізація країни.

Колективізація с.-г.

Колективізація с.-г. в нашій країні проводиться для того, щоб наше с.-г. не відставало від інших країн. Для цього ми організовуємо селянство в артілі і в інші гуртові господарства. Колективізація має велике значення для нашої країни тому, що артілі даватимуть більше прибутків ніж індивідуальні госп., напр.: артіль може купить трактор і він потрібний буде назавжди, а одному селянинові це не вигодно, тому що він обробить свою землю і він у нього стоїть. //

Колективізація нашої країни поширила й інші галузі господарства. Колективізація являється основою с.-г. Нашу країну з усіх боків оточують капіталістичні країни, які нам не допомагають ні в чому, а навпаки ще шкодять, а для цього нам треба самим ставати на вищий щабель.

Глоба Н. [203]

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 147. – Арк. 48 – 48 зв. Оригінал.

Примітки

203. Помітка: Задов.