Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 188 1931, січня 5. – Наказ директора Бердянського педтехнікуму І. Гальчинського

Наказ № 2/63

Від 5/І 1931 р.

Бухгалтерові Головацькій Л.Л. в останній раз пропонується скласти на протязі трьох днів річного звіту за 29/30 (за час з 1-го жовтня 1929 р. по 1-е жовтня 1930 р.) і надіслати його до Наркомосу, в протилежному разі справа буде передана до слідчих органів.

Директор Педтехнікуму [Підпис]

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 131. – Арк. 27. Оригінал.