Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 203 1930, квітня 5. – Оголошення про правила прийому до Бердянського педагогічного технікуму

Оголошення

Бердянський Педагогічний Технікум оголошує, що в травні м-ці 1930 року відбудеться прийом до Педтехнікуму.

Прийом заяв на вступ уже розпочався.

Бердянський Педагогічний Технікум – педагогічний заклад, що готує вчителя для молодшого концентру трудової школи та вихователя дошкільної установи.

До Педтехнікуму без іспиту вступають ті, що закінчили семирічку та ті, що закінчують семирічну трудшколу дотерміново.

Особи, що не закінчили семирічної школи, складають іспити в обсязі програми семирічки.

Бідніші студенти, із яких в першу чергу робітники, батраки,члени КНС та бідняки селяни, забезпечуються державною стипендією в розмірі 27 карб. або стипендією місцевого бюджету в розмірі 16 карб. 50 коп. на місяць.

При Педтехнікумі є гуртожиток, в якому мешкають стипендіяти та інші бідніші студенти.

Разом із заявою про бажання вступити до Педтехнікуму обов’язково подаються:

Метричний випис;

Довідка про закінчення семирічки або довідка, що вступник є учень сьомої групи семирічної школи, яку закінчує навесні ц. р.;

Характеристика школи;

Дві фотокартки;

Типова довідка, яка мусить бути стверджена Райвиконкомом та на звороті якої повинна бути думка Райпаркому та РайЛКСМУ про доцільність зарахування вступника до Педтехнікуму.

Форма типової довідки:

Прізвище, ім’я та по батькові;

Чи живе на свій заробіток, чи на утриманні (вказати на чьєму), розмір заробітку вступника або того, на утриманні кого він знаходиться;

Майновий стан вступника або тих, хто його утримують (точно перерахувати майно рухоме до революції й тепер);

Скільки платить податку;

Чи має виборчі права сам вступник, чи був коли позбавлений раніш виборчих прав і за що;

Чи користуються виборчими правами батьки, чи були позбавлені виборчих прав раніш та за що;

Соціяльний стан батьків незалежно від того, чи знаходиться вступник на його утриманні.

Бердянське Марокруги

5 квітня 1930 року.

Директор Педтехнікуму Б. Карпель

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 147. – Арк. 3. Копія.