Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 186 1930, грудня 24. – Наказ директора Бердянського педтехнікуму І. Гальчинського

Наказ № 52

Від 24/XIІ 1930 р.

Мною спостерігається, що деякі лектори своїм недбайливим ставленням до роботи дезорганізують роботу, відповідними чином впливаючи й на студентську масу. Так:

І. 22 грудня лектор Молдавський, порушуючи встановлені розкладом аудиторії для лекцій, зайняв 7-му аудиторію в той час, як для педагогіки була зазначена в розподілі 9-а аудиторія, і цим було зірвано 1 год. роботи з діялектичного матеріялізму.

ІІ. 23 грудня лектор Балах пропустив 1 годину роботи, з’явившись замість 6-ої лише на 7-му лекцію.

ІІІ. Спостерігається також, що деякі лектори після дзвоника на лекцію ще залишаються в // лекторський, спізнюючись на лекції, і цим дезорганізуючи впливають на студентів, які, дивлячись на це, після дзвоника теж зразу не йдуть до аудиторій, чекаючи в коридорі лектора.

Вважаючи, що таке ставлення до роботи абсолютно неприпустимо, виношу зауваження лекторам Молдавському та Балаху (за утворений прогул по 1 годині) і попереджую, що надалі винні в цьому викладачі будуть притягатись до адміністративних стягань, згідно правил внутрішнього розпорядку.

Директор Педтехнікуму [Підпис]

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 131. – Арк. 22 – 22 зв. Оригінал.