Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 197 1931, квітня 3. – Наказ директора Бердянського педтехнікуму Г. Герасименка

Наказ № 62/121

Від 3/ІV 1931 р.

Студентку І осін. курсу «А» Кулик Антоніну Григорівну вважати цього 3/ІV 1931 р. виключеною із складу студентів Педтехнікуму як чуждий елемент, дочку куркуля, якого виселено на північ.

Підстава: повідомлення Деревецької сільради від 29-го березня 1931 р., № 174.

Директор П-му [Підпис]

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 131. – Арк. 51 – 51 зв. Оригінал.