Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 207 1930, травень. – Твір вступника до Бердянського педагогічного технікуму Г. Плетінь

Жовтень на Вкраїні.

Хлібозаготівля 1929 р.

Колективізація с/г.

Весняна засівкомпанія та її значення.

Індустріялізація країни.

Індустріялізація країни

Індустріаялізація – це закордонне слово, коли перевести його на нашу мову, то це буде важка промисловість. Індустріялізація нам дає велику користь тому, що раніш наша країна була цілком сільсько-господарською країною, а тепер ми свою країну перебудовуємо на промислову країну.

Крім цього, закордонні країни нам не дають грошей в позику тому, що вони бажають, щоб наша країна загинула і влада перейшла до капіталістів. Ми в робітників, селян і службовців позичаємо і перебудовуємо свою країну // на промислову країну. За ці гроші, що ми позичаємо в робітників, селян і службовців, ми будуємо нові заводи, фабрики, великі гідро-електричні станції, як, напр., Дніпрельстан, яка буде обслуговувать декілька районів.

Плетінь Галина [201]

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 147. – Арк. 46 – 46 зв. Оригінал.

Примітки

201. Помітка: Задов.