Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 196 1931, березня 29. – Наказ директора Бердянського педтехнікуму Г. Герасименка

Наказ № 50/115

Від 29/ІІІ 1931 р.

Всі справи Педтехнікуму по акту прийняв від бувш. директора Т-му т. Гальчинського Ів.М. й до виконання обов’язків цього числа приступив.

Директор П-му [Підпис]

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 131. – Арк. 49 зв. Оригінал.