Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 199 1931, лютого 21. – Список профуповноважених Бердянського педагогічного технікуму

Список профуповноважених на 20/ІІ 1931 р.

І-й «А» Весн. Узунов
І-й «Б» Весн. Олефір
І-й «С» Весн. Груба
І-й «Д» Весн. Кетлер
І-й «А» Шк. ос. Бабіч-Стефанович
І-й «Б» Шк. ос. Недоступ
І-й «А» Дошк.
І-й «Б» Дошк. Бабанін
ІІ-й «А» Сторчак
ІІ-й «Б» Гольберг
ІІ-й «Дш» Яковенко
ІІІ-й «А» Мигас
ІІІ-й «Б» Солонський
ІІІ-й «С» Погуляєв
ІІІ-й «Д» Зибіна

21/ІІ-31 р.

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 140. – Арк. 30. Копія.