Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 191 1931, лютого 20. – Наказ директора Бердянського педтехнікуму І. Гальчинського

Наказ № 29/90

від 20/ІІ 1931 р.

Від 20 лютого 1931 р. на посаду завід. Дошкільним від. призначається т. Сеферовський В.К.

Сеферовському до 1-го березня 1931 р. скласти пляни роботи Дошкільн. від. на ІІ-й семестр 1931 р. та дати на затвердження Методбюро.

На обов’язку Сеферовського як завід. Дошк. від. лежить:

1) Плянування та облік всієї теоретичної та практичної роботи на Дошк. Від.

2) Керівництво роботою дитячого садку Педтехнікуму.

3) Організація секції Дошкільних робітників при Педтехнікумі (із робітників Дошк. від. Педтехнікуму, дошкільних установ м. Бердянська, по можливості й району) та керівництво роботою секції за певним пляном. //

4) Керівництво практикою студ. Дошк. від.

5) Організувати короткотерміновий семінар для Дошкільних робітників м. Бердянського від 5/ІІІ 1931 р., пляни якого дати на затвердження Метод. бюро на 2/ІІІ 31 р.

Директор П-му [Підпис]

Читав Сеферовський

20/ІІ 1931 р.

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 131. – Арк. 40 – 40 зв. Оригінал.