Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 182 1931, лютого 18. – Наказ директора Бердянського педтехнікуму І. Гальчинського

Копія

Наказ № 27/88

Від 18/ІІ 1931 року

І-й курс весн. прийому від 1-го лютого перевести на ІІ-й курс. Щодо персональних переводів на ІІ-й курс та встигаємості студентів, які мають академзаборгованість, здати таку до 1-го березня.

Студенти, що до 1-го березня не здадуть академзаборгованість, залишаються на 1-му курсі осіннього прийому.

Від 1-го лютого до 20-го лютого включно студентам І-х курсів весн. прийому надається відпустка.

Від 21-го лютого до 1-го серпня ІІ-й курс весн. прийому працює за таким планом:

11 декад теоретичні роботи.

2 декади індустрійної практики.

2 декади агропрактики.

1 декада педпрактики.

Для теоретичної роботи на цей час затверджено такий навчальн. плян, що його запроектувало методбюро в засіданні від 16/ІІ 31 р.

Дисципліни Призначається годин на І-й семестр Залишається на ІІ-й сем. Викладач
1 Осн. інд. вироб. 20 Снадкін
2 Основи с/госп. 20 Клішов
3 Фізика 40 50 Одинець
4 Природознавство:
Біологія 40 40 Пархоменко
Метод. природ. 20 20 Спаський
5 Математика 40 Кара-Куркчі
6 Метод. математ. 40 Зінківський
7 Укрмова 60 20 Бучинський
8 Німмова 15 15 Едігер //
9 Іст. кляс. бор. 60 30 Остапенко
10 Політекономія 40 20 Іваненко
11 Педологія 36 24 Рославлев
12 Педагогіка 40 50 Молдавський
13 Дидактика 40 30 Соболь
14 Малювання - 20
15 Співи 20 20 Полулях
16 Роб. в майстерні 30 60
17 Фізкультура 25 15 Цецохо
18 Військова. підг. 30 30 Дворніков
19 Політосв. робота - 60
Разом 616 504

Директор Педтехнікуму Гальчинський

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 123. – Арк. 20 – 21. Копія.