Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 195 1931, березня 5. – Наказ директора Бердянського педтехнікуму І. Гальчинського

Наказ № 39/98

Від 5/ІІІ 1931 р.

Студента ІІ-го курсу «А» Ігнатченко Віктора Авсентьєвича цього 5/ІІІ 31 р. вважати виключеним із складу студентів Педтехнікуму, якому доведено плян хлібозаготівлі до двору, як заможньо-куркульському господарству. Роздільний акт, виданий Деревецькою сільрадою від 26-го лютого 1929 р., яким прикривався ст. Ігнатченко Віктор, недійсний, тому що останній весь час жив з батьком, який вів розкладницьку роботу в артілі «Зоря».

Підстава: лист Деревецької с/р від 3/ІІІ 1931 р.

Директор П-му [Підпис]

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 131. – Арк. 43 зв. – 44. Оригінал.