Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 183 1930, жовтня 14. – Наказ директора Бердянського педтехнікуму І. Гальчинського

Наказ № 18

Від 14/Х 1930 р.

Випадок з крадіжкою, що трапився 14/X ц/р., свідчить про те, що в гуртожитку студентів не налагоджено до сих пір відповідного порядку щодо організації охорони й відповідальності за майно студентів-мешканців гуртожитку та майна Педтехнікуму. Спостерігається, що двері по деяких гуртожитках студенти навіть за собою не зачиняють, і це дає можливість вільно заходити до гуртожитків стороннім особам з вулиці.

Відповідного обліку студентів по гуртожитках не мається й студенти ще до сих пір вільно переходять з одного гуртожитку до іншого. //

Відповідальні (старости) гуртожитків, відповідні кімнати та комендант гуртожитків не зуміли чітко зорганізувати порядок в гуртожитках. Комісія, яку обрано було на загальних студ. зборах для перевірки мешканців й користування містом по гуртожитках, до сих пір до роботи не приступала. Призначаючи на голову комісії Зінківського К.М., яку вилучено було на загальних студ. зборах від 10/X 30 р. Пропоную на протязі двох днів перевірити стан гуртожитків й подати мені свої висновки і пропозиції:

До зазначеної вище комісії запросити лікаря т. Наймер.

Директор Т-му [Підпис]

Читав [Підпис] 14/Х

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 131. – Арк. 6 зв. – 7. Оригінал.