Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 190 1931, лютого 5. – Наказ директора Бердянського педтехнікуму І. Гальчинського

Наказ № 17/78

Від 5/ІІ 31 р.

Від 1-го лютого 1931 р. в Пед. Технікумі запроваджуються політгодини (для І-х та ІІ-х курсів) та семінар антирелігійного пропагандистського активу (для ІІІ-х курсів), обов’язкові для всіх студентів Педтехнікуму.

Політгодини відбуватимуться кожного 1, 11, 21 та 9, 19, 29 числа місяця від 6-ти до 8 год. вечора. Семінар для ІІІ-х курсів працюватиме тричі на декаду в дні Партосвіти кожного 1, 11, 21, 4, 14, 24 та 9, 19, 29 числа місяця від 6 до 9 год. 20 хв. вечора.

Керівниками політгодин призначаються: 1) Остапенко, 2) Забродська, 3) Копачів, 4) Погу//ляєв, 5) Корсунь, 6) Олексенко, 7) Аверкієв.

Керівником семінару т. Бучинський.

І. Всім керівникам пропонується до 10-го лютого подати до навчальн. частини затверджені суспільнозн. цикловою бригадою пляни роботи.

ІІ. Облік проведеної роботи вести в курсовому журналі.

ІІІ. Всім профуповноваженим курсів зміняється в обов’язок вести систематичний облік відвідування студентами політгодин та семінару для ІІІ-х курсів в курсовому журналі.

Зав. навч. частини простежити за відвіданням студентів.

Директор П-му [Підпис]

Читав Бучинський

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 131. – Арк. 33 – 33 зв. Оригінал.