Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 200 1931, травень. – Звіт про стан роботи Бердянського педагогічного технікуму

Стан роботи Бердянського Педтехнікуму

В Педтехнікумі на 1-е травня 1931 року є 23 групи шкільного й дошкільного відділу. У шкільного відділу 19 груп, дошкільного – 4 групи, загальною кількістю 782 студенти.

Рух студентства за останні два роки такий:

Відділи На 1/І 30 р. На 1/І 31 р. Веснян. набір 1931 р. Буде випущено в липні Передб. прийом
Восени 1931 р. Навесні 1931 р.
Шкільн. 380 513 131 139 450 90
Дошкільн. 76 138 - 34 180 60
Разом 456 651 131 173 630 150

Розподіл студентів за соцстаном

На 1-е січня 1930 р. На 1-е січня 1931 р. На 1-е травня 1931 року, з весн. добором
Робітників та їх дітей 139 180 191
Селян-наймитів - 10 13
Селян-бідняків 65 271 336
Селян-середняків 169 112 155
Труд. інтелігенції 41 21 21
Службовців 39 43 50
Кустарів 8 6 3
Вихованців Д/Б. - 8 3

За партійністю:

Членів та кандидатів КПбУ – 5

Членів та кандидатів ЛКСМУ – 462

Позапартійних – 315

Педтехнікум має постійних 32 лекторів, із яких працюють по сполученню 15 осіб.

Лектори розподіляються так:

За соцстаном:

Походження із робітників – 6

Походження із селян – 7

Походження із службовців – 17

Походження із службовців реліг. культів – 2

Разом: 32 //

За освітою:

З вищою освітою – 22

З вищою незакінченою – 4

З середньою – 3

З нижчою – 1 (інструктор)

З військовою – 2

Разом: 32

За педстажем:

Від одного до 5-ти років – 5

Від 5-ти до 10-ти років – 7

Від 10-ти до 15 років – 7

Вище за 15 років – 13

Разом: 32

Членів КПбУ – 3

Кандидатів КПбУ – 2

Настрій серед лекторів в цілому здоровий, хоч і були ідеологічні збочення, але Технікум з партійними організаціями на цей факт своєчасно звернув увагу й була дана на масових зборах відповідна більшовицька відсіч.

Відсутність кватирь впливає на настрій частини лекторів (6 лекторів не мають кватирь). Технікум запрошував лекторів на роботу, але останні, не одержавши кватирі в місті, повернулись назад. Міськрада на прохання Технікуму мало звертає увагу.

Ударниками оголосило себе 14 лекторів, але достатнього керівництва серед ударників немає.

Для озброєння лекторів Марксо-Ленінським знанням організовано Марксо-Ленінський семінар. Охоплено семінаром 80 % лекторів.

В зв’язку з весняним добором та виїздом деяких лекторів на навчання потрібно 3 лектори соцекономічних дисциплін та 2 лектори природничих дисциплін.

Матеріяльно-побутовий стан студентства

Педтехнікум має від Наркомосу 394 стипендії розміром пересічно по 36 крб. та ЦК ДД 6 стипендій розміром по 36 крб. Забезпечено всіх студентів 40 %, які розподіляються за соцстаном так:

Робітників – 106 ос.

Наймитів – 13 ос.

Бідняків – 217 ос.

Середняків – 37 ос.

Службовців – 25 ос.

Кустарів – 1 ос.

Вихованців Д/Б – 6 ос.

Студентство харчується в студ. їдальні, якою охоплено харчуванням всіх бажаючих студентів. //

Якість харчування низька. Комплект (сніданок, обід та вечеря) коштує 50 коп.

Технікум має 4 гуртожитки, куди можливо помістити максимум 360 студентів, а потрібно для задоволення робітничо-бідняцької частини 445 місць. Один з гуртожитків, де раніше був магазин ЦРК, зовсім не придатний для гуртожитку (раніше була крамниця).

Середня площа, яка припадає на одного студента гуртожитку, дорівнює 2,5 кв. метра.

Два приміщення гуртожитку по вул. Дзержинського № 36 Міськрадою замінені на дім […] [189] по перевулку Освіти із значно меншою кубатурою і гіршими санітарно-гігієнічними умовами (в одному приміщенні перший поверх має велику вогкість та низькі темні кімнати).

Організовано п’ять студентських комун, які охоплюють 264 студентів.

Санітарно-гігієнічний стан гуртожитків незадовільний. Профком і комсомол працюють в цій галузі кволо.

Короткотермінові (4-х місячні) комсомольські педкурси

Для забезпечення на найближчий час справи запровадження загального обов’язкового навчання відосвітними педкадрами, Педтехнікум за дорученням Наркомосу організував короткотермінові (4-х місячні) комсомольські педкурси, контингент курсантів для яких був вибраний відповідними РК комсомолу за розверсткою ЦК комсомолу.

Оскільки не всі райони виконали разверстку, Педтехнікум за дозволом Наркомосу перевів додатковий набір в найближчих районах і таким чином добирав повний контингент, визначений Наркомосом в кількості 100 осіб.

Курси працюють цілком нормально.

Академ. робота

Педтехнікум в своїй роботі широко вживав ланкову форму роботи, але поскільки вона не цілком виправдала себе, тому що активно працювала тільки частина ланки, а решта пасивно сприймала і фіксувала матеріял, в останній час Педтехнікум перейшов на більш активну лабораторно-плянову форму роботи, за принципом невеликих бригад, будуючи всю роботу на соціялістичних методах роботи – змагання й ударництво між бригадами та окремими членами бригади. Кабінети, лабораторії та бібліотека на сьогодні не задовольняють потреб при наявності великої кількості студентів, а тому порушено перед Наркомосом питання про потребу негайно розширити їх.

Директор

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 140. – Арк. 114 – 116. Копія.

Примітки

189. У тексті одне слово не прочитане.