Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 192 1931, лютого 23. – Наказ директора Бердянського педтехнікуму І. Гальчинського

Наказ № 30/91

Від 23/ІІ 31 р.

Цього 23-го лютого 1931 р. студента ІІІ-го курсу Бердянського Педтехнікуму Яковенко Михайла Івановича вважати виключеним із складу студентів Т-му // як соціяльно чужду людину, сина куркуля, двох братів якого розкуркулено (одного заслано на північ, другого вислано за межі регіону) [я9].

Підстава: витяг з протоколу засідання президії РайКК РСІ від 23/І 31 р.

Директор П-му [Підпис]

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 131. – Арк. 40 зв. – 41. Оригінал.

Примітки

я9 Сина куркуля, двох братів якого розкуркулено (одного заслано на північ, другого вислано за межі регіону)… – За постановою ЦВК і РНК СРСР від 1 лютого 1930 р. у районах суцільної колективізації відмінялась чинність закону про дозвіл оренди землі і про застосування найманої праці в індивідуальних селянських господарствах. Крайовим (обласним) виконкомам і урядам автономних республік надавалося право застосовувати в цих районах усі необхідні заходи боротьби з куркульством аж до повної конфіскації майна куркулів і виселення їх за межі окремих районів і країв (областей). Конфісковане майно мало передаватися в неподільні фонди колгоспів.